Alpha Wiskunde

Presteer jy in Wiskunde? Alpha Wiskunde is ‘n vak wat vir drie jaar aaneenlopend aangebied word aan leerders met ‘n besondere belangstelling in Wiskunde. Indien jy daaraan dink om verder te studeer in ‘n studierigting soos ingenieurswese, statistiek, analise, toegepaste wiskunde, rekenaarwetenskap of aktuariële en handelsrigtings, moet jy dit ernstig oorweeg.

 

Die prestasie behaal in graad 12 word nie op die GDO-sertifikaat geplaas nie. ‘n Addisionele sertifikaat word wel uitgereik en is van onskatbare waarde vir verdere studie in die wiskunde- en wetenskapwêreld.

 

Die klasse word privaat aangebied deur me. I. Jacobs. Handboeke is beskikbaar.

Rekeningbesonderhede sal tydens die eerste klas aan leerders wat vir die vak inskryf, gegee word. As Wiskunde jou passie is, sal Alpha Wiskunde jou bekendstel aan ‘n hele nuwe Wiskunde-wêreld.

 

NAVRAAG: Die Waarnemende Departementshoof Wiskunde: Me. I. Jacobs: i.jacobs@hscenturion.co.za