BESIGHEIDSTUDIES

TOELATINGSVEREISTES

Geen.

 

BESIGHEIDSTUDIES BEHELS BYVOORBEELD:

Hoe om ‘n sakeplan op te stel.

Hoe om jou eie onderneming te begin.

Verskillende tipe ondernemingsvorme en hoe dit opgerig word.

Watter wette jou as entrepreneur raak.

Wat etiese en professionele gedrag is.

Wat kreatiewe probleemoplossing is.

Wat menslike hulpbronne is vanaf onderhoudvoering tot die indiensnemingskontrak.

 

VAKAKTIWITEITE

Praktiese opdragte sodat die leerders die praktyk kan beleef en sodoende toegerus kan wees vir die toekoms.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Entrepreneur, menslike hulpbronbestuurder, bemarkingsbestuurder, aankoopbestuurder, produksiebestuurder, finansiële bestuurder en vele meer.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese-en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za