DRAMATIESE KUNSTE

 

Toelating:

Leerder moet selfvertroue, kreatiwiteit en spontaniteit toon.

 

Sillabusinhoud:

Dramatiese Kunste bestaan uit twee komponente, teorie en prakties. Elke komponent tel 50% van jou finale punt. Assesserings bestaan uit geskrewe take en praktiese opdragte.

Leerders kry die geleentheid om kritiese denkers te word en om buite die boks te dink.

 

Kurrikulum:

 • Teatergeskiedenis
 • Nasionale en internasionale toneelstuk-analise
 • Filmkonvensies
 • Stem-en liggaamsontwikkeling
 • Tegniesevaardighede: Stel- en kostuumontwerp, grimering, klank en beligting.
 • Filosofie en teaterbewegings van die 20ste eeu

 

Beroepsmoontlikhede:

 • Skrywer
 • Vervaardiger
 • Regisseur
 • Onderwyser
 • Akteur
 • Radio-omroeper
 • Joernalis
 • Resensent
 • Verhoogbestuurder
 • Stelontwerper
 • Kostuumontwerper
 • Kinematograaf
 • Klank –en beligtingsoperateur
 •  

Vakaktiwiteite:

Buitelandse toere en vakuitstappies

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Kunste: Me. L. van Zijl: l.vanzijl@hscenturion.co.za