Duits tweede addisionele taal

TOELATINGSVEREISTES

Geen: Leerders het geen agtergrond nodig om die vak te vat nie.

 

BENADERINGSWYSE

Duits is ‘n meer komplekse taal as Afrikaans, maar duidelik familie, want die woordorde is dieselfde en die klanksisteme is baie eenders. Leerders moet ‘n taalaanleg hê, omdat hulle ‘n nuwe woordeskat en grammatika binne drie jaar moet aanleer. Verder moet hulle aanvaar dat dit harde werk verg om ‘n nuwe taal te leer lees, skryf en praat, veral omdat hulle nie daagliks daarmee in kontak kom nie.

 

Die voordele is egter legio. Nie net brei dit kommunikasiemoontlikhede uit nie, dit skep ook meer en beter werksgeleenthede. Selfs al kan ‘n persoon nie vlot Duits praat nie, is daar talle Duitse maatskappye soos Siemens en BMW waar kennis en verstaan van die taal ‘n sterk aanbeveling is. Sommige prokureursfirmas wat Duitse kliënte het, verkies klerke en vennote wat Duits tot ‘n mindere of meerdere mate magtig is. In die mediese veld is dit ‘n bate, byvoorbeeld as iemand vir Doctors Without Borders wil gaan werk. Die Britse weermag stel ook ‘n derde taal as vereiste.

 

Duits is ‘n interessante en uitdagende vak en boonop groot pret.

 

Deutsch macht Spaβ!

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Duits: Me. L. Roux – l.roux@hscenturion.co.za