EKONOMIE

 

TOELATINGSVEREISTES

Geen. Ekonomie is ‘n keusevak vanaf graad 10.

 

BENADERINGSWYSE

Ekonomie is ‘n dinamiese, toekomsgerigte vak waar aktuele ekonomiese aangeleenthede soos bv. die invloed van inflasie, rentekoerse, wisselkoerse, die petrolprys, die goudprys, stakings, ensovoorts op ons land se ekonomie en sy mense, krities ondersoek en bespreek word.

 

VAKAKTIWITEITE

Sakepublikasies soos Finweek, powerpoint-aanbiedinge, direkte internetverbinding saam met die gebruik van ‘n data-projektor vir direkte nuusgebeure en DVD’s word deurentyd gebruik om op hoogte te bly van verwikkelinge in die wêreldekonomie. Aktiewe deelname van leerders is spontaan, omdat hulle geprikkel word deur die impak van ekonomiese gebeure op die alledaagse lewe.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Ekonoom, onderwyser, effektemakelaar, bankier, personeelbestuurder, sakebestuurder, staatsaanklaer, eie besigheid (entrepreneur), toerismebestuur, statistikus, portefeuljebestuurder.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za