Fisiese Wetenskappe

Hierdie vak bestaan uit twee afdelings naamlik Fisika en Chemie. Wiskunde is verpligtend wanneer leerders hierdie vak kies.

 

Leerders doen self twee eksperimente, een uit elke afdeling, per jaar. Hierdie eksperimente dra by tot die jaarpunte van die leerders.

 

In graad 10-12 koop leerders self hulle handboeke, wat ‘n werksboek is, aan. Dit is aparte werksboeke vir Fisika (boek 1) en Chemie (boek 2).

 

Die volgende onderwerpe word in Fisika onderrig:

  • Meganika, Golwe, klank en lig, Arbeid, energie en drywing, Elektrisiteit en magnetisme en Optiese verskynsels

 

Die volgende onderwerpe word in Chemie onderrig:

  • Organiese en anorganiese chemie en Energie veranderinge tydens chemiese reaksies

 

Vir die meeste studierigtings waarvoor Fisiese Wetenskappe benodig word, is daar keuringsvereistes om aan ‘n Universiteit te studeer.

 

Beroepsmoontlikhede

Mediese beroepe:

 

  • Mediese dokter, veearts, tandarts, arbeids- en fisioterapeute
  • Beroepe in natuur- en landbouwetenskappe
  • Ingenieurswese
  • Optometrie
  • Lugvaart
  • Onderwys in Fisiese Wetenskappe

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Fisiese Wetenskappe Me. A. Nel: a.nel@hscenturion.co.za