GESKIEDENIS 
 

TOELATINGSVEREISTES

Geen. 

 

Geskiedenis is ‘n sosiale wetenskap en stel die leerder bekend aan die:

 

sosiologie, sielkunde, politiek, ekonomie en kultuurverhoudings.

Geskiedenis laat ons in ‘n altyd veranderende wêreld,

die verlede beter verstaan,

die toekoms analiseer en

voorberei vir die toekoms.

Vir naskoolse studie in die buiteland is dit ‘n pluspunt.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Geskiedenis: Me. S. Barnard – s.barnard@hscenturion.co.za