INLIGTINGSTEGNOLOGIE (IT)

OOR DIE VAK

IT kan deure vir die toekoms oopmaak!  IT is ‘n dinamiese en bruikbare vak. Inligtingstegnologie strek tot die leerder se voordeel indien hulle dit oorweeg om in een van die volgende rigtings te sudeer:

  • Ingenieurswese
  • Informasietegnologie
  • B.Comm (Rek)
  • Argitektuur
  • Grafiese Ontwerp

Dit is ook ‘n vak waar leerders ‘n vaardigheid aanleer waarmee hulle vir werk kan aansoek doen.


KURRIKULUM

Die inhoud van die vak behels 4 komponente, naamlik


1) Teorie:

Dit behels die werking van die rekenaar (apparatuur en programmatuur), e-kommunikasie, netwerke en die verantwoordelike gebruik van tegnologie in die alledaagse lewe.


2) Programmeringsvaardigheid:

 Leerders leer programmeer. Die opleidingstaal wat gebruik word is Delphi. Ons gebruik ook SQL om databasisse te manipuleer.

Inligtingstegnologie-leerders word toegerus met die basiese konsepte van programmering. Wanneer leerders dan na skool op universiteitsvlak programmeringsvakke moet neem, vind hulle dit makliker om die konsepte in ander programmeringstale toe te pas.


3) Die PAT taak

Dis ‘n programmeringsprojek wat in kwartaal 3 en 4 gedoen word en tel 25 % van die finale punt vir die jaar. Dit sal ‘n beduidende hoeveelheid van die leerder se tyd en aandag verg.


4) Microsoft Office pakette:

Ons werk met MS Word, MS Excel en MS Access.


TOELATINGSVEREISTES

Die leerder wat hierdie vak kies, moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad 9 kry. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy/haar belangstelling val.