MEGANIESE TEGNOLOGIE

 

BENADERINGSWYSE

Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, krag, opwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse.

 

Die Meganiese Tegnologie leerder moet geïnteresseerd wees in enige van die meganiese entiteite. Dit kan motors, vliegtuie, treine, sweiswerk, instandhouding ens, insluit.

 

Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Ingenieursgrafika en -ontwerp vorm deel van die meganiese studieveld en leerders word aanbeveel om die vakke saam met Meganiese Tegnologie te neem.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Vakleerlingskap as motorwerktuigkundige, passer en draaier, sweiser, ketelmaker, trekkerwerktuigkundige, ens.

 

Ingenieursstudies in lugvaart, lugversorging, motorvoertuie, enjins, skeepsbou, kragstelsels, kragstasies, ens.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Meganiese Technologie: Mnr. J. Prinsloo: j.prinsloo@hscenturion.co.za