Tegniese Wetenskappe

Die doel van Tegniese Wetenskap is om leerders te ondersteun in die twee fokusareas van Tegnologie. Dit is Meganiese Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

 

Leerders wat Tegniese Wetenskap as vak neem, sal Tegnologie met wetenskaplike kennis kan integreer. Tegniese Wetenskap spreek die behoeftes van die industrie aan en bevorder vaardigheidsontwikkeling in die velde van Tegnologie. Dit maak dit vir leerders moontlik om makliker toegang te verkry tot toegepaste tegnologie kursusse by Technikons en Entrepreneuriese geleenthede.

 

Vaardighede wat deur Tegniese Wetenskap ontwikkel word, sluit die volgende in:

klassifiseer, kommunikeer, meet, ontwerp, ondersoek, teken, evalueer gevolgtrekkings, formuleer modelle, identifiseer en kontroleer veranderlikes, observeer en vergelyk interpreteer, voorspel, probleemoplossing, praktiese toepassings en observeer simulasies.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Beroepsmoontlikhede korreleer met die van tegniese vakke.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Tegniese Wetenskap: Me. A. Nel: a.nel@hscenturion.co.za