Tegniese Wiskunde

Die vak Tegniese Wiskunde in die verdere onderwys- en opleidingsbaan smee die skakel tussen die senior fase en die hoёr/tersiêre onderwysbaan. Alle leerders wat deur hierdie baan gaan, word toegerus met ‘n werkende kennis van Tegniese Wiskunde wat hulle in staat stel om sin te maak van hul tegniese veld van studie en hul plek in die samelewing. Dit verseker toegang tot uitgebreide studie van tegniese wiskundige wetenskappe en ‘n verskeidenheid loopbane.

 

U sal leer hoe om wiskundige metodes toe te pas in die berekening van dinge soos piekstroom in ‘n wisselstroomnetwerk, sowel as integrasie en differensiasie – dit beteken ook om te weet hoe om gedeeltelike breuke toe te pas. Met ander woorde, dit is suiwer Wiskunde op ‘n praktiese manier.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

As u in ‘n ambag belangstel, dan is Tegniese Wiskunde die beste vir u. Hierdie vorm van Wiskunde berei leerders voor vir loopbane soos ‘n elektrisiën, monteerder, draaier, loodgieter, ens.

 

NAVRAAG: Die Waarnemende Departementshoof Wiskunde: Me. I. Jacobs: i.jacobs@hscenturion.co.za