Afrikaans

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

 

BENADERINGSWYSE

Die fokus val op die vaslegging en uitbreiding van taal en geletterdheid en word deur prestasie-omskrywings gerekordeer. Drie groot afdelings naamlik lees, praat en skryf word onderskei, maar dit word met mekaar geïntegreer.

 

VAKAKTIWITEITE

Nasionale Afrikaans-olimpiade, verskeie ander skryfkompetisies, Afrikaans-ekspo en ander vakverwante aktiwiteite wat redenaars en debat insluit.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Afrikaans:  Me. L. Roux – l.roux@hscenturion.co.za