WOERIE_KAMPUS

Beste Amper-Woerie-ouers


Ons wil graag vir u meer inligting bied oor wat die proses vorentoe is. Ons glo dat meeste van u al die aanlynregistrasieproses voltooi het, ‘n SMS met ‘n WA nommer ontvang het en reeds u inskrywingsvorm met bykomende dokumentasie ingehandig het.

Ons besef dat die aanlynregistrasies nog oop is tot en met 22 Julie 2019, maar indien u nog nie aanlyn geregistreer het nie, wil ons u aanmoedig om dit so gou as moontlik te doen. Dit sal help om die hele administratieweproses te versnel en meer effektief te laat verloop.

Die wagperiode (29 Julie tot 30 Augustus 2019)

Na die afsnydatum van 29 Julie 2019 vir alle dokumente wat ingehandig moet word, bevind u as ouers u binne ‘n tydperk wat ons die wagperiode noem. Hierbinne gaan ons as skool gereeld met u kommunikeer om te bevestig dat ons nog u registrasie by die Departement hanteer. Binne die wagperiode hanteer GDO (Gauteng Departement van Onderwys) al die ouers se registrasies en word korrespondensie tussen die Departement en die skool gevoer.
Ons vra dat u die skool gedurende hierdie tydperk sal ondersteun deur te vertrou dat die skool u kind se beste belange op die hart dra. Indien u nie korrespondensie van ons gedurende hierdie tydperk ontvang nie, moet u asb. bevestig dat u aansoek by die skool ontvang is en dat alle inligting korrek deurgegee is.

Indien u enige verdere navrae of bekommernisse het, wil ons u graag aanmoedig om vir Marco by registrasie@hscenturion.co.za of 012 664 5803 te kontak.

Skoogelde

Die begroting vir 2019 is op 20 November 2018 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. (Dus sal die volgende inligting onderhewig wees aan verandering)

1. Skoolgelde beloop tans R29 380 per leerder vir 2019.
2. Neem asseblief kennis van ‘n R1000 aanvangsheffing per leerder wat voor of op 30 November 2019 betaalbaar is. (Die aanvangsfooi is by die skoolgeld vir 2020 ingesluit)
3. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2019 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
4. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2020 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
4. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente per maand vanaf Januarie 2020 tot November 2020 betaal word.

Betaling per DEBIETORDER (aangeheg) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar.

Busroetes

Die busvervoerskema word privaat deur die skool bedryf. Die bestuurders op elke roete is onderwysers van die skool wat oor openbare vervoerpermitte en die toepaslike lisensies beskik.

Koste: Kaartjies beloop tans per 20 ritte: R500 | Kaartjies beloop tans per 40 ritte: R1000
Let wel: Die kaartjie verval nie en u kind gebruik die ritte soos nodig.

1. Roetes deur Elarduspark en Monumentpark (oggend en middag)
2. Roete deur Hennopspark, Wierdapark, Rooihuiskraal, Eldoraigne en Valhalla (oggend en middag)
3. Roete na Pierre van Ryneveld (middae)
4. Roete van Midstream en Highveld (oggende)

Die roetes word deur behoefte bepaal en sal dus eers volgende jaar gefinaliseer word. Daar word altyd gepoog om leerders so na as moontlik aan hulle ouerhuise af te laai.

Gr. 8-Kamp

Daar vind elke jaar ‘n Ware-Woerie-Wegbreek plaas waar die nuwe graad 8’s die skool, hul voogonderwysers, leerlingraad en mekaar beter kan leer ken. Ons beoog om van Sondag 12 Januarie – Maandag 13 Januarie 2019 weg te breek en die kampkoste sal ongeveer tussen R700 – R1000 per leerder beloop. Alle betalings moet egter teen Desember 2019 afgehandel word. Finale besonderhede sal aan u deurgegee word sodra dit bevestig is. Hierdie is slegs vir u beplanningsdoeleindes.

Die vakansie is darem om die draai, dit is ‘n heerlike vooruitsig en ons glo na die eksamens het almal die ruskansie nodig.

Woerie-groete
facebook youtube instagram website