WOERIE_KAMPUS

Geagte Amper-Woerie-Ouers


Hiemee inligting rakende reëlings vir die res van die jaar. Ons versoek u om asseblief Hoërskool Centurion se nuusbriewe dop te hou, om te verseker dat u op datum bly van alle reëlings wat gaan volg.

Sluitingsdatum van inskrywings


Die Departement van Onderwys sal vir u die aanvaardings-sms om 18 September 2019 stuur, waarna u dan u keuse voor die 31ste Oktober 2019 moet uitoefen.

Die Departement van Onderwys sal 'n sms uitstuur wat bevestig by watter skole u kind aanvaar is. U moet dan op die databasis inteken (gebruik die inligting wat u vroeër vanjaar opgestel het) en u finale keuse van skool aandui.

Inligting van belang nadat u Hoërskool Centurion gekies het

1. Voltooi die aanlyn vorms i.v.m vakkeuses vir 2020, sowel as die gr. 8-kampvrywaringsvorm. Albei vorms sal die vierde kwartaal beskikbaar wees.
2. ‘n Skryfbehoeftelys sal aan die begin van kwartaal 4 aan u gestuur word waarop aangedui sal word watter skryfbehoeftes vir 2020 aangeskaf moet word.
3. Kommunikasie gaan hoofsaaklik via e-pos geskied. Dit is belangrik dat u die skool in kennis stel indien u geen kommunikasie ontvang nie. Kommunikeer gerus met mede ouers wie se kinders ook by Hoërskool Centurion ingeskryf is.
4. Die inligtingsvorm vir skool- en sportdrag sal in die vierde kwartaal aan u deurgegee word.
5. Alle betalings vir die gr. 8-kamp en inskrywings vir 2020 sluit 30 Novermber 2019.

Indien u enige verdere inligting rakende betalings verlang, kan u gerus met die finansiële kantoor in verbinding tree.

Skoolgelde

Die begroting vir 2019 is op 20 November 2018 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. (Dus sal die volgende inligting onderhewig wees aan verandering en sal slegs op die volgende Algemene Jaarvergadering in November 2019 vir 2020 vasgestel word.)

1. Skoolgelde beloop tans R29 380 per leerder vir 2019.
2. Neem asseblief kennis van ‘n R1500 aanvangsheffing per leerder wat voor of op 30 November 2019 betaalbaar is. (Die aanvangsfooi is by die skoolgeld vir 2020 ingesluit.) Hiermee die verwysing:
Standardbank
Tjekrekeningnommer: 012357499
Takkode: 012645
Verwysing: NLL001 VAN en VOORLETTERS 2020 – Hierdie verwysing is slegs vir inskrywingsgelde. Vir enige ander inbetalings, kontak asseblief die finansieskantoor (012-664 5803).
Sodanige bewys van betaling moet na die skool gefaks word: 012-664 7969.
VIR AANDAG: Ansie OF per e-pos na ansie@hscenturion.co.za en voeg by: Graad 8-inskrywingsfooi.
3. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2019 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
4. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2020 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
5. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente per maand vanaf Januarie 2020 tot November 2020 betaal word.
6. Betaling per DEBIETORDER (aangeheg) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betaalwyse word ook aanvaar.

Busroetes

Die busvervoerskema word privaat deur die skool bedryf. Die bestuurders op elke roete is onderwysers van die skool wat oor openbare vervoerpermitte en die toepaslike lisensies beskik.

Koste: Kaartjies beloop tans per 20 ritte: R500 | Kaartjies beloop tans per 40 ritte: R1000
Let wel: Die kaartjie verval nie en u kind gebruik die ritte soos nodig.

1. Roetes deur Elarduspark en Monumentpark (oggend en middag)
2. Roete deur Hennopspark, Wierdapark, Rooihuiskraal, Eldoraigne en Valhalla (oggend en middag)
3. Roete na Pierre van Ryneveld (middae)
4. Roete van Midstream en Highveld (oggende)

Die roetes word deur behoefte bepaal en sal dus eers volgende jaar gefinaliseer word. Daar word altyd gepoog om leerders so na as moontlik aan hulle ouerhuise af te laai.

Gr. 8-Kamp

Die jaar snel voort en ons is reeds besig om vere reg te skud vir volgende jaar! Ons is veral opgewonde oor ons WARE-WOERIE-WEGBREEK, naamlik ons gr. 8-kamp. Ons weet dit gaan ‘n baie spesiale ervaring wees, daarom hierdie BELANGRIKE INLIGTINGSBRIEF.

Die program verloop as volg:

WARE-WOERIE-WEGBREEK: Sondag, 12 Januarie tot Maandag, 13 Januarie 2020
- Voornemende gr. 8’s arriveer by die skool se kliphek in Selbornelaan op Sondag, 12 Januarie 2020 om 07:00. Die nodige administrasie word ingehandig en afgehandel.
- Leerder mag in gemaklike, gewone klere kom.
- Ons hou die kamp vry van tegnologie - dus geen selfone, tablette, skootrekenaars of IPOD/ MPR- spelers nie. (Kontaknommers sal later beskikbaar gestel word.)
- Busse vertrek stiptelik om 08:00 na Camp Discovery.
- Ons sal op Maandag, 13 Januarie 2020, om 17:00 weer terug by die skool wees.
- Sien BYLAAG A vir verdere inligting met betrekking tot die kamp.

Skool open vir leerders: Woensdag, 15 Januarie 2020 om 07:30
Graad 8’s moet reeds om 07:15 in hul nuwe Woerie-skoolklere voor die hoofpawiljoen in registerklasverband aantree.

- Gr. 8- Atletiekuitdunne: 17 Januarie 2020 gedurende skooltyd.
- Interhuis atletiekbyeenkoms: Dinsdag, 21 Januarie 2020 vanaf 07:30 tot 17:00.
- Atletiek tuisbyeenkoms: Vrydag, 24 Januarie 2020 vanaf 14:30 tot 23:00. ALLE gr. 8’s moet teenwoordig wees as atlete en/of korveehelpers en/of sanggroeplede.

BYLAAG A: Gr. 8-Kamp 2020


Wie gaan? ALLE nuwe graad 8-leerders woon die kamp by. Die kamp is ‘n fynbeplande aktiwiteit om nuwe Woeries te verwelkom, die groep se spangees te bou, belangrike inligting oor die uitdagings van die hoërskool deur te gee en om van ons trotse tradisies bekend te stel en oor te dra.

Vervoer: Busse word gehuur om die leerders en betrokke onderwysers na Camp Discovery kampterrein te vervoer. Die kampterrein is ongeveer ‘n uur se ry (80.1 km) van die skool af op die N1. Vervoerkoste word deur die skool gesubsidieer.
MAPS
Koste en Betaling

Die koste beloop R1100 per leerder en u kan, indien u dit so verkies, in drie paaiemente van 2 x R367 en 1 x R366 oor drie maande, betaal. Betalings open 18 September 2019. Alle betalings moet egter teen einde November 2019 afgehandel wees.

Die R1100 sluit die volgende in:
- Kampverblyf met aktiwiteite
- Busvervoer
- 5 etes
- 'n Geskenk

Indien u elektronies wil betaal, is die skool se bankbesonderhede as volg:

Standardbank

Tjekrekeningnommer: 012357499
Takkode: 012645
Verwysing: 0947001 VAN en VOORLETTERS 2020 – Hierdie verwysing is slegs vir kampgelde. Vir enige ander inbetalings, kontak asseblief die finansieskantoor (012-664 5803).
Sodanige bewys van betaling moet na die skool gefaks word: 012-664 7969.
VIR AANDAG: Ansie OF per e-pos na ansie@hscenturion.co.za en voeg by: Graad 8-kamp.

Sakgeld: Daar is ‘n snoepie op die kampterrein.

Dissipline en toesig: Die kamp is ‘n amptelike skoolaktiwiteit en normale skoolreëls sal geld. Die graadhoofde, voogpersoneel, mentors en kampfasiliteerders (vir elke twintig leerders is daar een fasiliteerder) is betrokke by en hou toesig oor al die aktiwiteite. Streng veiligheidsmaatreëls word te alle tye getref.

BYLAAG B - Kampbenodigdhede


Beddegoed:
Slaapsak
Kussing

Klere:
Warm baadjie
Swemklere
Ou klere
Onderklere
Sokkies
Hoed
Badhanddoek
Swemhanddoek
Skoene:
Stapskoene/ Tekkies
Plakkies

Toiletware:
Sonskerm (verkieslik faktor 30 )
Sjampoe
Seep
Tandeborsel en tandepasta

Eetgerei:
Mes, vurk, lepel
Bord, bakkie
Beker
Waterbottel
Vatdoek

Ander:
Waardevolle artikels word op eie risiko saamgeneem
Eie medikasie, soos bv. hoofpynpille, ens.
Flits
Notaboek en penne
Bybel

Geen:
IPOD/MP3-spelers, selfone, tablette of skootrekenaars (Kontaknommers sal later beskikbaar
gestel word.)
Ons sien uit daarna om u kind as ‘n Woerie in ons skool te verwelkom. Indien u enige vrae oor ons skool het, verwys ons u graag na ons webwerf www.hscenturion.co.za of u kan mnr. J. Nagel (juan@hscenturion.co.za) of me. R. Heyns (renate@hscenturion.co.za) by die skool kontak by 012 664 5803.
facebook youtube instagram website