WOERIE_KAMPUS

Ware Woerie Ouers


Daar is vanjaar ‘n nuwe inisiatief wat van die Beheerliggaam se kant af geïnisieer is, waar ouers die geleentheid gebied gaan word om as ‘n ouergemeenskap ‘n verskil by Hoërskool Centurion te maak. Die hoof doelstellings van die inisiatief is om gees onder die ouers te bou, verbeteringe by en om die skool aan te bring asook fondsinsamelings te dryf. Me. Anette van Niekerk dien tans op die Beheerliggaam en het aangebied om as hoof organiseerder van die Ware Woerie Ouers te staan. Ons bedank haar graag vir haar bereidwilligheid en entoesiasme rondom die projek.

Daar was intussen briewe uitgestuur aan die ouers, waar ouers kon aandui dat hulle bereid is om as klasverteenwoordiger op te tree om as hulp te dien om die inisiatief te ondersteun. Ons is opgewonde om te kan meedeel dat die verkiesing van ‘n ouerverteenwoordiger per klas reeds afgehandel is en dat die eerste ouerverteenwoordigersvergadering reeds op 25 Julie 2019 by die skool plaasgevind het. Tydens die vergadering is daar ook ‘n graadkoördineerder per graad gekies, wat met die betrokke klasverteenwoordigers per graad sal kommunikeer. Die klasverteenwoordigers se primêre taak is om te skakel met die ouers binne in die gegewe klasse om inligting deur te kommunikeer, ‘n netwerk op te bou en projekte van die grond af te kry.

Na deeglike navorsing het ons gevind dat kommunikasie deur middel van Whatsapp-groepe die effektiefste gaan wees en ons gaan vra dat u vrywilliglik by die klasgroepe sal inskakel. Die kommunikasie sal op Whatsapp deur middel van ‘n “broadcast messaging system” gedoen word, wat sal beteken dat ouers se kontakbesonderhede nie publiek gemaak sal word nie en dat daar slegs eenrigting inligting gedeel gaan word om die groep saaklik en informatief te hou. Indien daar wel navrae is of insette is wat gelewer wil word, kan dit gerus deur middel van ‘n persoonlike boodskap of e-pos aan die klasverteenwoordiger deurgegee word.

Om deel te vorm van die “broadcast”-groep wil ons vra dat u die betrokke klasverteenwoordiger /administrateur se nommer op u foon sal stoor, om te verseker dat u by die groep ingesluit is. Sien gerus die skakel na die lys waarop die klasverteenwoordigers se kontakbesonderhede aangedui is. Ons sal dit waardeer as u so gaaf sal wees om die nommer op u foon te stoor teen Donderdag, 8 Augustus, waar die eerste toetsboodskappe dan uitgestuur sal word.
Die doel van die inisiatief is glad nie om as klagte-, huiswerk- of algemene navraeforum te dien nie. Die groepe gaan ook slegs deur die verteenwoordigers bestuur word waar personeel as ondersteuningsmiddel op sal tree indien nodig.

Ons is opgewonde om te sien watter positiewe bydraes deur ons ouers gelewer gaan word om ‘n merkwaardige verskil vir ons leerders en toekomstige Woeries by Hoërskool Centurion te maak.
facebook youtube instagram website