WOERIE_KAMPUS
Geagte Ouer/Voog

Sien asseblief die aangehegte dokument wat belangrike inligting bevat rakende die modernisering van kommunikasie. U is ook welkom om die aangehegte dokument rakende algemene kommunikasieplatforms te besigtig.

Indien u enige verdere navrae het rakende kommunikasie is u welkom om vir Me. Karla Roux (Bemarker) by bemarking@hscenturion.co.za te kontak.

Woerie-groete!