WOERIE_KAMPUS

Beste Amper-Woerie-ouers


Die Woeries het reeds ‘n baie opwindende derde kwartaal op die Woerie-kampus beleef. Hiermee ‘n paar hoogtepunte wat ons graag met u meedeel.

- Mnr. H.J. Koekemoer is op 9 Julie 2019 op ‘n baie besonderse manier as skoolhoof van Hoërskool Centurion aan die gemeenskap voorgestel. Mnr. Koekemoer was per helikopter na die skool geneem en toe op ‘n unieke wyse deur die uitbeelding van die Romeinse tema en simboliek wat saam met dit gegaan het, ingehuldig.

- Elani Pienaar, wat tans ‘n graad 12 leerder is en ook die titel as Mej. Centurion dra, is aangewys as die wenner van die Miss Gauteng Schools 2019 kompetisie.

- ‘n Span leerders is verkies tot die Robotika Span van die skool, wat die geleentheid gekry het om saam met Afrimat aan die Lego skoolprogram deel te neem.

- Die Beheerliggaam van Hoërskool Centurion het dit goed gedink om die Woeries te beloon vir al hul harde werk en insette wat hulle op die Woerie-Kampus lewer deur Vrydae as Woerie-Kampusdag in te stel. Die Woeries het reeds op Vrydag, 12 Julie 2019, afgeskop met die nuwe inisiatief en dit het baie positiewe resultate opgelewer. Woeries sal dus die geleentheid gegun word om hulle netjiese Woerie-gholfhemp, lang blou denim en tekkies elke Vrydag aan te trek.

GDO Aaanlynregistrasies 2020

Baie dankie aan die ouers wat reeds Hoërskool Centurion as skool van keuse geregistreer het en ook al die nodige dokumentasie by die skool ingehandig het.

Indien u reeds u kind by Hoërskool Centurion aanlyn geregistreer het, maar nog nie die nodige dokumentasie ingehandig het nie, het u slegs tot Maandag, 29 Julie, om die volgende inligting by die skool in te handig:
- Geboortesertifikaat
- Laaste rapport (gr. 7)
- Albei ouers se ID afskrifte
- Bewys van adres
- Indien relevant, die bewys van aanneming/voogskap of bewys van werkadres

Die wagperiode (29 Julie tot 30 Augustus 2019)

Na die afsnydatum van 29 Julie 2019 vir alle dokumente wat ingehandig moet word, bevind u as ouers u binne ‘n tydperk wat ons die wagperiode noem. Hierbinne gaan ons as skool gereeld met u kommunikeer om te bevestig dat ons nog u registrasie by die Departement hanteer. Binne die wagperiode hanteer GDO (Gauteng Departement van Onderwys) al die ouers se registrasies en word korrespondensie tussen die Departement en die skool gevoer.

Ons vra dat u die skool gedurende hierdie tydperk sal ondersteun deur te vertrou dat die skool u kind se beste belange op die hart dra. Indien u nie korrespondensie van ons gedurende hierdie tydperk ontvang nie, moet u asb. bevestig dat u aansoek by die skool ontvang is en dat alle inligting korrek deurgegee is.

Indien u enige verdere navrae of bekommernisse het, wil ons u graag aanmoedig om vir Marco by registrasie@hscenturion.co.za of 012 664 5803 te kontak.

Skoolgelde

Die begroting vir 2019 is op 20 November 2018 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. (Dus sal die volgende inligting onderhewig wees aan verandering en sal slegs op die volgende Algemene Jaarvergadering in November 2019 vir 2020 vasgestel word.)

1. Skoolgelde beloop tans R29 380 per leerder vir 2019.
2. Neem asseblief kennis van ‘n R1000 aanvangsheffing per leerder wat voor of op 30 November 2019 betaalbaar is. (Die aanvangsfooi is by die skoolgeld vir 2020 ingesluit.)
3. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2019 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
4. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2020 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
5. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente per maand vanaf Januarie 2020 tot November 2020 betaal word.
6. Betaling per DEBIETORDER (aangeheg) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betaalwyse word ook aanvaar.

Busroetes

Die busvervoerskema word privaat deur die skool bedryf. Die bestuurders op elke roete is onderwysers van die skool wat oor openbare vervoerpermitte en die toepaslike lisensies beskik.

Koste: Kaartjies beloop tans per 20 ritte: R500 | Kaartjies beloop tans per 40 ritte: R1000
Let wel: Die kaartjie verval nie en u kind gebruik die ritte soos nodig.

1. Roetes deur Elarduspark en Monumentpark (oggend en middag)
2. Roete deur Hennopspark, Wierdapark, Rooihuiskraal, Eldoraigne en Valhalla (oggend en middag)
3. Roete na Pierre van Ryneveld (middae)
4. Roete van Midstream en Highveld (oggende)

Die roetes word deur behoefte bepaal en sal dus eers volgende jaar gefinaliseer word. Daar word altyd gepoog om leerders so na as moontlik aan hulle ouerhuise af te laai.

Gr. 8-Kamp

Die jaar snel voort en ons is reeds besig om vere reg te skud vir volgende jaar! Ons is veral opgewonde oor ons WARE-WOERIE-WEGBREEK, naamlik ons gr. 8-kamp. Ons weet dit gaan ‘n baie spesiale ervaring wees, daarom hierdie BELANGRIKE INLIGTINGSBRIEF.

Die program verloop as volg:

WARE-WOERIE-WEGBREEK: Sondag, 12 Januarie tot Maandag, 13 Januarie 2020
- Voornemende gr. 8’s arriveer by die skool se kliphek in Selbournelaan op Sondag, 12 Januarie 2020 om 07:00. Die nodige administrasie word ingehandig en afgehandel.
- Jy mag in gemaklike, gewone klere kom.
- Ons hou die kamp vry van tegnologie - dus geen selfone, tablette, skootrekenaars of IPOD/ MPR- spelers nie. (Kontaknommers sal later beskikbaar gestel word.)
- Busse vertrek stiptelik om 08:00 na Camp Discovery.
- Ons sal op Maandag, 13 Januarie 2020, om 17:00 weer terug wees by die skool.
- Sien BYLAAG A vir verdere inligting met betrekking tot die kamp.

Skool open vir leerders: Woensdag, 15 Januarie 2020 om 07:30
Graad 8’s moet reeds om 07:15 in hul nuwe Woerie-skoolklere voor die hoofpawiljoen in registerklasverband aantree.

- Gr. 8- Atletiekuitdunne: 17 Januarie 2020 gedurende skooltyd.
- Interhuis atletiekbyeenkoms: Dinsdag, 21 Januarie 2020 vanaf 07:30 tot 17:00.
- Atletiek tuisbyeenkoms: Vrydag, 24 Januarie 2020 vanaf 14:30 tot 23:00. ALLE gr. 8’s moet teenwoordig wees as atlete en/of korveehelpers en/of sanggroeplede.

BYLAAG A: Gr. 8-Kamp 2020


Wie gaan? ALLE nuwe graad 8-leerders woon die kamp by. Die kamp is ‘n fynbeplande aktiwiteit om nuwe Woeries te verwelkom, die groep se spangees te bou, belangrike inligting oor die uitdagings van die hoërskool deur te gee en om van ons trotse tradisies bekend te stel en oor te dra.

Vervoer: Busse word gehuur om die leerders en betrokke onderwysers na Camp Discovery kampterrein te vervoer. Die kampterrein is ongeveer ‘n uur se ry (80.1 km) van die skool af op die N1. Vervoerkoste word deur die skool gesubsidieer.
MAPS
Koste en Betaling

Die koste beloop R1100 per leerder en u kan, indien u dit so verkies, in drie paaiemente van 2 x R367 en 1 x R366 oor drie maande, betaal. Betalings open 2 September 2019. Alle betalings moet egter teen einde November 2019 afgehandel wees.

Die R1100 sluit die volgende in:
- Kampverblyf met aktiwiteite
- Busvervoer
- 5 etes
- 'n Geskenk

Indien u elektronies wil betaal, is die skool se bankbesonderhede as volg:

Standardbank

Tjekrekeningnommer: 012357499
Takkode: 012645
Verwysing: 0947001 VAN en VOORLETTERS 2020 – Hierdie verwysing is slegs vir kampgelde. Vir enige ander inbetalings, kontak asseblief die finansieskantoor (012-664 5803).
Sodanige bewys van betaling moet na die skool gefaks word: 012-664 7969.
VIR AANDAG: Ansie OF per e-pos na ansie@hscenturion.co.za en voeg by: Graad
8-kamp.

Sakgeld: Daar is ‘n snoepie op die kampterrein.

Dissipline en toesig: Die kamp is ‘n amptelike skoolaktiwiteit en normale skoolreëls sal geld. Die graadhoofde, voogpersoneel, mentors en kampfasiliteerders (vir elke twintig leerders is daar een fasiliteerder) is betrokke by en hou toesig oor al die aktiwiteite. Streng veiligheidsmaatreëls word te alle tye getref.

BYLAAG B - Kampbenodigdhede


Beddegoed:
Slaapsak
Kussing

Klere:
Warm baadjie
Swemklere
Ou klere
Onderklere
Sokkies
Hoed
Badhanddoek
Swemhanddoek
Skoene:
Stapskoene/ Tekkies
Plakkies

Toiletware:
Sonskerm (verkieslik faktor 30 )
Sjampoe
Seep
Tandeborsel en tandepasta

Eetgerei:
Mes, vurk, lepel
Bord, bakkie
Beker
Waterbottel
Vatdoek

Ander:
Waardevolle artikels word op eie risiko saamgeneem
Eie medikasie, soos bv. hoofpynpille, ens.
Flits
Notaboek en penne
Bybel

Geen:
IPOD/MP3-spelers, selfone, tablette of skootrekenaars (Kontaknommers sal later beskikbaar
gestel word.)
Ons sien uit daarna om u kind as ‘n Woerie in ons skool te verwelkom. Indien u enige vrae oor ons skool het, verwys ons u graag na ons webwerf www.hscenturion.co.za of u kan mnr. Nagel of juf. Heyns by die skool kontak by 012 664 5803.
facebook youtube instagram website