WOERIE_KAMPUS

Ware Woerie-Ouers

Die Ware Woerie-Ouers is reeds volstoom aan die gang met ‘n reeks inisiatiewe wat geloods is, met die oog om die terrein en geboue te verbeter en meer gees onder die ouers te bewerkstellig. Hoërskool Centurion bedank graag elke klasverteenwoordiger vir u bereidwilligheid om ‘n verskil by Hoërskool Centurion te maak en sodoende die nodige inligting aan die klasse en grade oor te dra. Ook ‘n baie groot dank aan me. Anette van Niekerk wat as Voorsitter van die WWO staan en baie tyd opoffer om ‘n sukses van die inisiatief te maak.

Die eerste WWO-inisiatief, naamlik die Mandjiedans, het op 31 Augustus plaasgevind. Dit was ‘n groot sukses en ons bedank graag ons ouers vir hulle ondersteuning en positiewe gesindheid. Intussen spog die WWO ook met ‘n splinternuwe handelsmerk, wat basies die wisselwerking tussen leerder, onderwysers en ouers uitbeeld. Hou gerus die spasie dop, want groot dinge gaan nog volg.

Na deeglike navorsing het ons gevind dat kommunikasie deur middel van Whatsapp-groepe die effektiefste gaan wees en ons gaan vra dat u vrywilliglik by die klasgroepe sal inskakel. Die kommunikasie sal op Whatsapp deur middel van ‘n “broadcast messaging system” gedoen word, wat sal beteken dat ouers se kontakbesonderhede nie publiek gemaak sal word nie en dat daar slegs eenrigting inligting gedeel gaan word om die groep saaklik en informatief te hou. Indien daar wel navrae of insette is wat gelewer wil word, kan dit gerus deur middel van ‘n persoonlike boodskap of e-pos aan die klasverteenwoordiger deurgegee word.

Om die kommunikasielyn so effektief en relevant as moontlik te hou, wil ons graag vra dat die ouers wat nog nie deel gevorm het van die WWO Whatsapp-klasgroepe nie, asseblief sal aansluit. Ons maak staat op maksimum betrokkenheid van ons ouers se kant af en glo dat saam ons net soveel meer kan doen.

Om deel te vorm van die Whatsapp “broadcast”-groepe moet u asb. u betrokke klasverteenwoordiger /administrateur se nommer op u foon stoor, om te verseker dat u by die groep ingesluit is. Sien gerus die skakel na die lys waarop die klasverteenwoordigers se kontakbesonderhede aangedui is.
Die doel van die inisiatief is glad nie om as klagte-, huiswerk- of algemene navraeforum te dien nie. Die groepe gaan ook slegs deur die verteenwoordigers bestuur word waar personeel as ondersteuningsmiddel op sal tree indien nodig.

Die volgende WW0-geleenthede waarby u betrokke kan raak, is soos volg:
- 12 Oktober: Rockwood Theatre show - “A Tribute to Neil Diamond and Friends”
- 18 Oktober: Atletiek Lentebyeenkoms (Tuis)
- 24 Oktober: Nocte Cucurri
- 30 November: Mandjiedans

U is welkom om u klasverteenwoordiger te kontak om meer uit te vind oor die opwindende geleenthede en hoe u betrokke kan raak.

Laastens wil ons ook graag meedeel dat Me. Louise Janse van Rensburg met die hulp van me. Heidi van Tonder gaan aandag gee aan die Alumni gedeelte van die skool. Indien u enige kontakpersone/databasis besit of weet van enige oud-Woeries wat uitsonderlik presteer het, wil ons vra dat u asb. ‘n e-pos aan alumni@hscenturion.co.za sal rig.

Hoërskool Centurion is dankbaar vir die merkwaardige poging van ons ouers se kant af en die wonderlike impak wat dit by die skool en in/om die gemeenskap maak.

Woerie-groete

Mnr. H.J. Koekemoer.
Hoof.
facebook youtube instagram website