WOERIE_KAMPUS

Geagte Amper-Woerie-Ouer


GDO aanlynregistrasies 2020

Ons is bewus daarvan dat die aanlynaansoeke nog probleme en uitdagings oplewer. Veral die WA1 nommers blyk problematies te wees. Leerders word soms verkeerdelik met 'n WA1 nommer by skole geplaas. Ouers wat regmatig 'n WA1 nommer moet ontvang, ontvang by tye 'n WA4 nommer. Ons as skool sal egter steeds 'n belangrike rol speel tydens die verifikasie proses.

Ons wil u as ouers aanmoedig indien u nog nie het nie om asb al die nodige dokumentasie by die skool spoedig in te dien waar die inligting geverifieer moet word.
1. Inskrywingsvorm
2. Leerder se geboortesertifikaat
3. Afskrif van laaste rapport
4. Afskrif van albei ouers se ID-dokumente
5. Indien relevant moet voogde stawende dokumente inhandig.
6. Bewys van woonadres/werkadres

Dit is verder 'n uitgemaakte saak dat die stelsel onder geweldige druk was. Indien u enige verdere navrae of bekommernisse het, wil ons u graag aanmoedig om vir Marco by registrasie@hscenturion.co.za of 012 664 5803 te kontak.

Neem ook asseblief kennis dat daar onlangs verwarring tussen Hoërskool Centurion en Centurion Secondary School was.

Ons wil u graag in kennis stel dat Hoërskool Centurion in Selbourne laan, Lyttelton geleë is en 'n Afrikaanse hoërskool is. EMIS nr: 210229

Centurion Secondary School is 'n nuwe Engelse hoërskool wat in Hendrikstraat, Wierdapark geleë is. EMIS nr: 400975

Woerie-groete.
facebook youtube instagram website