WOERIE_KAMPUS

VERHOGING VAN BUSKAARTJIEGELDE


Die verhoging van die brandstofprys raak ons almal en so ook die skool se busvervoer. Die skool se uitgawes vir die onderhoud van die busse, asook die bedryf van die busroetes het die afgelope jaar baie geklim en die skool genoodsaak om die volgende aanpassings vir 2020 te doen.

Die koste per busrit word van R25 na R27 verhoog. Dit beteken dat die 20-rit kaartjie van R500 na R540 verhoog word en die 40-rit kaartjie van R1000 na ’n R1080 verhoog. Kaartjies wat hierdie jaar aangekoop is verval nie en kan nog steeds volgende jaar gebruik word.

Hierdie aanpassings is om die kwaliteit van die diens asook die lewensvatbaarheid daarvan te verseker. Ons hoop u verstaan dat die skool geen ander keuse gehad het nie.

Groete.
facebook youtube instagram website