WOERIE_KAMPUS

GOEDKEURING VAN 2020-BEGROTING


Die begroting vir 2020 is op 7 November 2019 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. Die volgende is goedgekeur en van belang vir die betaling van skoolgelde:

1. Skoolgelde beloop R31 376 per leerder vir 2020.
2. ‘n Aanvangsbetaling van R1500 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2019 en is by die skoolgeld van R31 376 ingesluit.
3. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2019 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
4. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2020 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
5. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente van R 2 716 per maand vanaf Januarie tot November per DEBIETORDER betaal word.
6. Betaling per DEBIETORDER (skakel hieronder) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos aan haar by die Finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za
7. Indien u elektronies betaal of 'n deposito direk in die skool se bankrekening maak, MOET u asseblief u VERWYSINGSNR. / REK.NR. gebruik, sodat ons u betaling reg kan allokeer. Die verwysingsnr. / rek.nr. en bankbesonderhede is regsbo op die rekeningstaat.

Ons wil graag elke ouer wat die vergadering bygewoon het, bedank vir die tyd wat u opgeoffer het in belang van die skool.
facebook youtube instagram website