Wie is Hoërskool Centurion?

Hoërskool Centurion het al vir 66 jaar ‘n onmisbare bydrae in die opvoeding en ontwikkeling van leerders gelewer en sal vir seker in die toekoms net verder op hierdie stewige fondament voortbou.

Voorwoord:

Website personeelfotos (1)
Mnr. A. Labuschagne

Welkom by Hoërskool Centurion – ‘n skool met ‘n trotse erfenis sedert 1958.


Ons begin in die ou Westeinde-skoolgebou, waar ons leerders uit Lyttelton, Irene en Kloofsig daagliks met die trein na die stad reis.

In 1960 het ons groei ons na die huidige Selbornelaan-skoolperseel gelei.


Ons skool het ‘n ryk geskiedenis en ‘n intieme familiegevoel.

Hier waardeer ons tradisies en unieke waardes, wat ‘n omgewingskultuur van groei, geborgenheid en aanpassingsvermoë skep.

Ons leerders skitter nasionaal en internasionaal op ‘n wye spektrum van terreine.


Trots op ons verlede kyk ons vooruit, geanker aan ons kosbare waardes.

Ons leuse, “Steeds Hoër,” beklemtoon ons strewe na voortdurende verbetering.


Welkom by ons gemeenskap.


Mnr. A. Labuschagne

Waarnemendehoof

WAARDES

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Lojaliteit
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Integriteit
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Uitnemendheid
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Respek
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Geloof

VISIE en MISSIE

Visie:

Hoërskool Centurion streef daarna om getrou te bly aan sy waardes, ’n gesogte, toonaangewende en uitnemende opvoedkundige instelling te wees wat in diens van die breë gemeenskap staan, deur dinamiese interpersoonlike verhoudinge gekenmerk word en wat wyd erkenning geniet as ʼn leerdergesentreerde skool wat optimale ontwikkelingsgeleenthede deur individuele aandag aan alle leerders en personeel en op alle terreine van persoonlike ontwikkeling bied.

Missie:

Die bestaansdoel van Hoërskool Centurion is om ʼn uitnemende, gebalanseerde opvoedkundige inrigting te wees waar:

 

  • Leerders die geleentheid het om hulle volle potensiaal op alle terreine (leierskap, akademie, sport, kultuur, geestelike groei, lewensvaardighede en selfverwesenliking) te ontdek en te ontwikkel;
  • Leerders toegerus word om op alle terreine na die beste van hulle individuele en gesamentlike vermoëns te presteer;
  • Personeel van uitstaande gehalte, toepaslik gekwalifiseerd en passievol is;
  • Personeel werklik omgee en leerdergesentreerd werk;
  • Personeel en leerders gelukkig is en hulself ten volle uitleef;
  • Ouers konstruktief en vrywillig op alle terreine van die skool betrokke is;
  • ‘n Hegte familiegevoel uitgeleef word ten spyte van die groeiende omvang van die skool; 
  • Wedersydse respek tussen leerders, personeel en ouers bestaan;
  • ʼn Deelnemende kultuur onder personeel, leerders en ouers gevestig is.
Hoerskool Centurion icon
OORSIG
AKADEMIE
SPORT
Hoerskool Centurion icon
KULTUUR
Hoerskool Centurion icon
BEMARKING
Hoerskool Centurion icon
SOSIAAL
Hoerskool Centurion icon
NUWE WOERIES
Hoerskool Centurion icon
ALUMNI
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion

Volg ons op sosiale media…

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

REGISTREER:

Om te registreer vir omsendbriewe, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.