Hoërskool Centurion

MENTORS

Rol van die mentors

Die mentors is verantwoordelik vir die emosionele welstand van die leerders.  Dit sluit angs, depressie, substansie misbruik, rebelse of roekelose gedrag, uitdagings rondom verhoudings, familie, ouers, onderwysers, portuurgroepe, konflikhantering, boelie  (insluitend ‘cyber bullying’) en enige ander uitdagings wat die leerders in die gesig staar, in.  Dikwels is hierdie uitdagings oorweldigend en die leerders en hulle ouers benodig professionele intervensie en ondersteuning om veranderings te bewerkstellig.  Dis verder belangrik om te verseker dat ‘n leerder op ‘n emosionele vlak optimaal funksioneer.  Leerders word tydens sessies ondersteun om hul uitdaging aan te spreek en word in die proses vaardighede aangeleer om met daaglikse uitdagings suksesvol om te gaan en emosioneel meer intelligent te wees.  Dit word aangevul met ouerleidingsessies, soos nodig.   Verskeie terapie- en ondersteuningstegnieke word toegepas. Konfidensialiteit is uiters belangrik in ons afdeling om leerders se vertroue te wen en te behou.  Ons hanteer konfidensialiteit soos dit deur die etiese reëls van die  HPCSA (Health Professions Council of South Africa)  en SACSSP (South African Council for Social Services Professions) onderskryf word.

Wie is die mentors?

Dr. Mandie Dubery is ‘n maatskaplike werker met spesialisasie in terapie.  Sy is reeds sedert 2016 as mentor deel van die skool.  Dr. Mandie doen al vir verskeie jare terapie en berading met kinders en adolessente.  Sy was vroeër jare by die bestuur van pleeghuise in Pretoria betrokke.

E-posadres: mentors@hscenturion.co.za