Hoërskool Centurion

Wiskunde Ekstra Klasse

Ekstra wiskundeklasse word vir alle grade aangebied.

ov.www.kom

My kind se Wiskunde/WG-onderwyser is:

 • albertbakker678@gmail.com                  
 • wouter@hscenturion.co.za
 • elsamririekert@yahoo.com
 • hennie@hscenturion.co.za
 • izandie@gmail.com
 • jeanette@hscenturion.co.za
 • menvh@hotmail.com
 • ellenmyn@gmail.com
 • redhawk_za@yahoo.com
 • ssteenkamp@gmail.com
 • uyskristi@gmail.com
 • wilma.lourens35@gmail.com
 • Departementshoof:  Me. P. J.  King
 • ronelle@hscenturion.co.za

U mag:

 • Indien daar ‘n probleem is die betrokke onderwysers eerstens kontak.
 • Na ‘n gesprek met bogenoemde me. King kontak.
 • Daarna kan u me. Van Staden kontak.
 • U kind aanmoedig om elke dag sy/haar huiswerk te doen.
 • U kind aanmoedig om elke dag aantekeninge in die klas af te neem.
 • Kyk dat korrekte oplossings na die  nasienproses neergeskryf is.
 • Spog met u kind wat temas bemeester het.
 • U kind ‘n kompliment gee oor punte wat verbeter  het.
 • U kind se onderwyser ook bedank en komplimenteer,

Sal u asseblief nie:

 • Noem dat ‘n mens Wiskunde net moet verstaan nie.
 • Noem dat Wiskunde nie leerwerk is nie.
 • Meld dat u ook nie kon Wiskunde doen nie.
 • Die onderwyser afkraak  nie.
 • U bekommernisse  eerste met ander ouers bespreek nie.
 • U kind verkleineer omdat hy/sy nie dadelik verstaan nie.
 • Dink dis u verantwoordelikheid om die Wiskunde te doen of verduidelik  nie.
 • Die persepsie glo dat ‘n mens geen beroep sonder Wiskunde kan beoefen nie.

Opvoedkundige Sielkundige

As Opvoedkundige Sielkundige kan die volgende dienste aangebied word:

 • Leerprobleme (lees, skryf en spelling),
 • Skolastiese prestasie/Akademiese funksionering (Identifikasie van faktore wat daartoe bydra dat ‘n kind nie sy potensiaal kan realiser in sy skoolwerk en prestasie nie),
 • Aandagafleibaarheid (ADD en ADHD)
 • Konsessie aansoeke
 • Vakkeuse begeleiding
 • Beroepsleiding vir verdere tersiere studies
 • Skoolgereedheid
 • Studievaardighede en studiemetodes
 • Emosionele terapie
 • Hipnoterapie
 

Wanneer ‘n kind se akademiese prestasie nie sy/haar potensiaal vertoon nie, kan ek help om vas te stel wat daartoe kan bydra.  Sodoende kan die regte begeleiding en ondersteuning in plek gesit word.    Wanneer kinders in graad 9 vakke kies is dit belangrik om te verseker dat hulle vakpakket hulle toegang tot toekoms ideale gee en ook pas in hul onderskeie aanleg profiele. Begeleiding in hierdie opsig is belangrik aan beide kinders asook ouers.  Soms is kinders onseker oor wat om na skool te doen.  Beroepsleiding kan hulpsaam wees om die belangrike keuse te maak.  Dis verder belangrik om te verseker dat ‘n kind op ‘n emosionele vlak optimaal funksioneer.  Leerders word tydens sessies ondersteun om hul uitdaging aan te spreek en word in die proses vaardighede aangeleer om met daaglikse uitdaging suksesvol om te gaan en emosioneel meer intelligent te wees.  Dit word dikwels aangevul met ouersleiding sessies.   Verskeie terapie en ondersteunings tegnieke word toegepas. 

Kontak: Christa Badenhorst (Opvoedkundige sielkundige)