Akademie

Digitale Tegnologie

Die waarde van digitale gebruik in die klaskamer is van onskatbare waarde – geen kennis of inligting raak verlore nie! Die onderwyser se kennis en kundigheid bly behoue en almal baat daarby. Hier word die eerste WISKUNDE SUPERLES wat deur Me. R. King aangebied is en deur Mnr.G.Schoeman verwerk is aan mnr. W.Burger oorhandig.

U word hartlik uitgenooi om by Hoërskool Centurion te kom kyk hoe digitale tegnologie in die onderwys gebruik word.

Datum : 7 Augustus 2012
Tyd  : 10h00 – 11h00
Plek : Hoërskool Centurion
R.S.P.V. Me.H.Louw (012) 664 5803


Luister na die gesprek met Radio Pretoria oor die digitale tegnologie in die klaskamer. Kliek op die "LUISTER" knoppie hierbo.