Dissipline

[et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#572735″ background_image=”https://hscenturion.co.za/site/wp-content/uploads/2017/01/2000×1000-diag-double-bg-3-1.png” padding_mobile=”off” admin_label=”Prosedures” collapsed=”off”][et_pb_row use_custom_width=”on” custom_width_px=”850px” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” admin_label=”Row” custom_padding=”27px|0px|350px|0px”][et_pb_column type=”1_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_divider color=”#572735″ show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” divider_weight=”5″ hide_on_mobile=”off” admin_label=”Divider”][/et_pb_divider][et_pb_text text_orientation=”right” admin_label=”Dissipline” text_font=”Roboto||||” text_font_size=”20″ text_text_color=”#572735″]

Dissipline

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_text admin_label=”Dissiplinêre Kode en Prosedures Heading” text_font=”Lora|on|on||” text_font_size=”26″ text_text_color=”#572735″]

Dissiplinêre Kode en Prosedures

[/et_pb_text][et_pb_text disabled_on=”on|on|on” admin_label=”1. Voorgeskrewe prosedure Heading” text_font=”Lora|on|on||” text_font_size=”22″ text_text_color=”#572735″ disabled=”on”]

1. Voorgeskrewe prosedure

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”text”]

Die volledige dissiplinêre kode en prosedures is by die skool beskikbaar en word elke jaar hersien. ‘n Opsomming is ook agter in elke leerder se dagboek beskikbaar.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#3e5481″ background_image=”https://hscenturion.co.za/site/wp-content/uploads/2017/01/2000×1000-diag-double-bg-8-1.png” padding_mobile=”off” disabled_on=”on|on|on” admin_label=”Prosedures” disabled=”on” collapsed=”off”][et_pb_row use_custom_width=”on” custom_width_px=”850px” padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_divider color=”#572735″ show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” divider_weight=”5″ hide_on_mobile=”off” admin_label=”Divider”][/et_pb_divider][et_pb_text text_orientation=”right” admin_label=”2. Die dissiplinêre verhoor” text_font=”Roboto||||” text_font_size=”20″ text_text_color=”#572735″]

2. Die dissiplinêre verhoor

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_text admin_label=”Die dissiplinêre verhoor text”]

Die volgende prosedure behoort gevolg te word:

 • In die geval waar die leerder “onskuldig” pleit, moet die volgende prosedure gevolg word:
 • In die geval waar die leerder “skuldig” pleit, behoort die voorsitter steeds vrae te vra ten einde inligting te bekom ter ondersteuning van die pleidooi.
 • Die Adjunkhoof: Dissipline wat die ondersoek na die klag van ernstige wangedrag hanteer het lees die klag vir rekord doeleindes hardop uit. Die Voorsitter bied daarna aan die leerder geleentheid om “skuldig” of “onskuldig” te pleit. 
  • Die aanklaer (die persoon wie die klag aangemeld het) hou die bewyse voor uit verklarings gelewer deur die getuies en bied hulle geleentheid om dit te bevestig.
  • Waar die aangeklaagde leerder getuienis lewer, is die aanklaer daarop geregtig om die leerder, of enige ander getuie vir die verdediging, onder kruisverhoor te neem.
  • Die Voorsitter en enige ander lid van die dissiplinêre komitee is in belang van regverdigheid daarop geregtig om enige getuie te ondervra ten einde meer duidelikheid te kry oor die getuienis gelewer.
 • Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die voorsitter namens die dissiplinêre komitee, ingevolge artikel 33(2) van die Grondwet, redes moet verskaf vir hul bevindinge. Hierdie redes moet billik en regverdig wees en op relevante inligting gebaseer word. Die ouers en leerder moet skriftelik van die uitslag van die verhoor in kennis gestel word.
 • In die geval waar die leerder geskors word hangende die reaksie van die Hoof van die Onderwysdepartement (SG) op ‘n bevinding ter uitsetting van die leerder, moet die notule van die verhoor en die bevindinge onmiddellik gestuur word aan die kantoor van die SG.
 • ‘n Afskrif van die notule van alle verhore moet by die skool geliasseer word.
 • Alle leerders het die reg op appèl.
 • ‘n Appèl teen skooluitsetting moet by die Onderwysdepartement aangeteken word.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#572735″ background_image=”https://hscenturion.co.za/site/wp-content/uploads/2017/01/2000×1000-diag-double-bg-3-1.png” padding_mobile=”off” disabled_on=”on|on|on” admin_label=”Prosedures” disabled=”on” collapsed=”off”][et_pb_row use_custom_width=”on” custom_width_px=”850px” padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_divider color=”#572735″ show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” divider_weight=”5″ hide_on_mobile=”off” admin_label=”Divider”][/et_pb_divider][et_pb_text text_orientation=”right” admin_label=”3. Besluitneming oor die mees toepaslike straf” text_font=”Roboto||||” text_font_size=”20″ text_text_color=”#572735″]

3. Besluitneming oor die mees toepaslike straf

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_text admin_label=”Besluitneming oor die mees toepaslike straf text”]

(Faktore wat in ag geneem moet word by oorweging van die mees toepaslike straf):

Die Leerder

 • Ouderdom en ontwikkelingsfase (skoolpligtig – tot 15 jaar teenoor nie-skoolpligtig – ouer as 15 jaar)
 • Houding t.o.v. skoolwerk en medeleerders.
 • Dissiplinêre rekord en bereidheid tot verandering.
 • Die leerder se redes vir die oortreding.
 • Die leerder se berou en gewilligheid om die oortreding reg te stel.

Tipe oortreding en die omvang daarvan

 • Relevante omstandighede.
 • Die effek wat die oortreding op ander gehad het.
 • Die frekwensie van die oortredings.
 • Die omvang van skade en verlies.

Die verantwoordelikheid van die skoolgemeenskap

 • Neem verantwoordelikheid vir begeleiding van die leerder deurdat die volgende oorwegings in korrektiewe aksies ingebou word:

Kompensasie, herstel, afskrikking, en voorkoming.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#3e5481″ background_image=”https://hscenturion.co.za/site/wp-content/uploads/2017/01/2000×1000-diag-double-bg-8-1.png” padding_mobile=”off” disabled_on=”on|on|on” admin_label=”Prosedures” disabled=”on” collapsed=”off”][et_pb_row use_custom_width=”on” custom_width_px=”850px” padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_divider color=”#572735″ show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” divider_weight=”5″ hide_on_mobile=”off” admin_label=”Divider”][/et_pb_divider][et_pb_text text_orientation=”right” admin_label=”4. Dissiplinêre Oorsiglys” text_font=”Roboto||||” text_font_size=”20″ text_text_color=”#572735″]

4. Dissiplinêre Oorsiglys

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″ parallax=”off” parallax_method=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_text admin_label=”Dissiplinêre Oorsiglys text”]

Om te verseker dat die dissiplinêre optrede regverdig is, kan die volgende vrae gevra word:

 • Is die rede vir dissiplinering geldig (word die skool se gedragskode of enige ander wetgewing oortree?)
 • Ken die leerder die reëls?
 • Het hy/sy genoegsame waarskuwing ontvang?
 • Is die aard van die oortreding aan die leerder verduidelik?
 • Is daar genoegsame bewyse van die oortreding? Is die bewyse geldig en aanvaarbaar?
 • Is ‘n verhoor volgens die regte prosedure gehou in die geval van ernstige wangedrag?
 • Is die straf konsekwent vir soortgelyke oortredings, maar met oorweging van die omstandighede?
 • Is die leerder en die ouers ingelig oor die redes vir die straf?
 • Is die straf regverdig – was daar goeie rede?

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]