Dissipline

Dissiplinêre Kode en Prosedures

Die volledige dissiplinêre kode en prosedures is by die skool beskikbaar en word elke jaar hersien. ‘n Opsomming is ook agter in elke leerder se dagboek beskikbaar.