Hoërskool Centurion

WOERIE-OMGEE

Ons skool is bekend en geliefd daarvoor dat ons omgeeharte het en daarom neem ons die vrymoedigheid om op u as ouers ‘n beroep te doen.

Hoërskool Centurion is al vir ‘n geruime tyd besig om sekere fisiese en finansiële behoeftes van sommige van ons leerders, wat regtig ‘n tekort het, op verskeie maniere te dra. Die hulp wat aangebied is, is gewoonlik deur ‘n klomp verskillende individue bestuur en uit die begroting van die skool onder liefdadigheid hanteer. 

Dit het egter onder ons aandag gekom dat sommige ware behoeftes nie aangespreek word nie en ons het dit goed gedink om die hulp te konsolideer tot ‘n Woerie-omgeeprojek, waar u as ouer ook kan bydra tot die welstand van ons behoeftige Woerie-gesinne en kinders in die gemeenskap, sonder om hulle bloot te stel.

Ons is bewus dat ouers graag ondersteun as hulle weet waarvoor hulp en bydraes aangewend word. Die volgende maniere van hulpverlening is geïdentifiseer:

  • Kospakkies vir pouses:  Ons wil graag behoeftige kinders die geleentheid gee om kos tydens skoolure te ontvang. 
  • Skool- en sportklere:  Ons wil graag poog om ons tweedehandse klerebank uit te bou sodat ons skool en sportklere aan behoeftige leerders kan voorsien.  Dit sal waardeer word as u enige ou skoolklere, sportklere of sporttoerusting by die skool se ontvangskantoor kan aflaai.  Dit sal waardeer word as die klere skoon en heel is.
  • Handboeke:  Geen leerder kan optimaal presteer sonder die relevante leermateriaal nie.  Ons wil subsidie-leerders ook ondersteun waar ons kan.  Leerderboeke is duur en kan net eenmalig gebruik word.  Verdere fondse word benodig om die projek te ondersteun. Skryfbehoeftes en skrifte word natuurlik dan ook benodig.
  • Kruideniersware: In uitsonderlike gevalle wil ons selfs behoeftige Woerie-gesinne van kruideniersware voorsien.  Ons ondersteun tans tussen 20 en 30 gesinne met nie-bederfbare voedsel, toiletware en skoonmaakmiddels.
  • Finansiële bydraes is ook baie welkom.  Ons gebruik dit om bogenoemde aan te koop  of ons reël met Lyttelton Spar vir koepons.

Organiseerder:
Me. R. King
r.king@hscenturion.co.za

Dankie vir die oorweldigende positiewe reaksie wat ons tot op hede reeds van baie van ons ouers ontvang het.
Inbetalings kan gedoen word by:
Hoërskool Centurion
Standard Bank
Takkode: 012645
Rekeningno: 012357499
Verwysing: 0955001/Algemene Liefdadigheidsfonds.