Baie geluk aan mnr. A. Labuschagne met sy verkiesing as verteenwoordiger van die onderwyserskorps op die Beheerliggaam.