Hoerskool Centurion ekstra klasse

WISKUNDE EKSTRA KLASSE

Die klasse word een maal per week aangebied en tye sal deurlopend deur die betrokke vakonderwyser aan die leerders bekendgemaak word. 

Ekstra wiskundeklasse word vir alle grade aangebied.

U kan u kind as volg help:
 • Indien daar ‘n probleem is, kontak eers die betrokke onderwyser.
 • Na ‘n gesprek met bogenoemde, kan u die betrokke departementshoof kontak.
 • Daarna kan u mnr. D. Barnard (Akademiese hoof) kontak.
 • U kind aanmoedig om elke dag sy/haar huiswerk te doen.
 • U kind aanmoedig om elke dag aantekeninge in die klas te neem.
 • Kyk dat korrekte oplossings na die nasienproses neergeskryf is.
 • Spog met u kind wat temas bemeester het.
 • U kind ‘n kompliment gee oor punte wat verbeter het.
 • U kind se onderwyser ook bedank en komplimenteer.

 

Ekstra klasse:

Indien u navrae het rakende ekstraklasse, kontak gerus die toepaslike departementshoof.

Die betrokke vak se departementshoof is:
Sal u asseblief nie:
 • Noem dat ‘n mens Wiskunde net moet verstaan nie.
 • Noem dat Wiskunde nie leerwerk is nie.
 • Meld dat u ook nie kon Wiskunde doen nie.
 • Die onderwyser afkraak nie.
 • U bekommernisse  eerste met ander ouers bespreek nie.
 • U kind verkleineer omdat hy/sy nie dadelik verstaan nie.
 • Dink dis u verantwoordelikheid om die Wiskunde te doen of verduidelik  nie.
 • Die persepsie glo dat ‘n mens geen beroep sonder Wiskunde kan beoefen nie.
Hoerskool Centurion toetsrooster en afbakening
Hoerskool Centurion
 • Huistaal 50%
 • 1ste Addisionele taal 40%
 • Wiskunde 40%
 • 3 ander vakke 40 %
 • 2 ander vakke 30%
 • 40% in 3 van die 7 vakke.
 • Een 40% moet die huistaal wees. 
 • 30% in 3 ander vakke.
 • ‘n Volledige SBA-portefeulje vir die 7de vak.
 • ‘n Eksterne Musiekeksamen tel as ‘n 8ste vak.
 • Geen kondonering vind plaas nie, wat beteken dat ‘n punt nie afgerond/aangepas word nie, behalwe in die graad 12-eindeksamen kan ‘n maksimum van 2 punte by EEN vak bygevoeg word om slaag te verseker.

TOEGANG TOT HOËR ONDERWYSINSTANSIES

 

Wanneer  die TPT bereken word, word al ses vakke (LO uitgesluit) uit die totale vaklys in berekening gebring.  Die prestasievlakpunte moet bymekaar getel word vir die TPT-totaal.

 

PRESTASIE-AANDUIDERS

Alle vakke is 20 kredietvakke, behalwe LO is ‘n 10 kredietvak.

 

Minimum vereistes vir SERTIFIKAAT STUDIES:
‘n NSC-matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.

 

Minimum vereistes vir DIPLOMA STUDIES:
‘n NSC- matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.
40-49% in 4 erkende NSC 20 kredietpuntvakke.

 

Minimum vereistes vir GRAAD STUDIES:
‘n NSC -matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.
50-59% in 4 erkende NSC 20 kredietpuntvakke.

 

Addisionele vereistes:
TPT (Toelatingspuntetelling) gebruik die vlakke van die 6 beste vakke op die 7 vlak assesseringsskaal, m.a.w 6 vakke x 7 = 42.

 

Prestasiepersentasie Prestasievlak Prestasiebeskrywing
80 –  100: 7: Voldoen uitmuntend

70 –  79: 6: Voldoen met meriete

60 –  69: 5: Voldoen volgens standaard

50 –  59: 4: Voldoen bevredigend

40 –  49: 3: Voldoen

30 –  39: 2: Voldoen gedeeltelik

   0 –  29:  1: Nie bereik nie

TOEGANG TOT UNIVERSITEIT

 

Al die universiteite het bepaalde fakulteitsvereistes waaraan voldoen moet word. Dit behels onder andere bepaalde minimum persentasies wat per vak vereis word.

Sommige kursusse is onderworpe aan keuring.

Ouers en leerders moet hulle deeglik vergewis van bogenoemde vereistes.

Volledige inligting met betrekking tot die toelatingsvereistes is op die onderskeie universiteite se webwerwe en in hulle prospektusse beskikbaar.

 

Studente moet hulle vooraf deeglik daarvan vergewis of die diploma/sertifikaat waarvoor hulle inskryf, geakkrediteer is en/of by SAQA geregistreer is en in watter mate hulle erkenning vir die betrokke kwalifikasie gaan kry.

 

WEBADRESSE VAN TERSIÊRE OPLEIDINGSINSTANSIES:

 

Potchefstroomse Universiteit www.nwu.ac.za

 

Universiteit van Pretoria www.up.ac.za

 

Tshwane Universiteit van Tegnologie www.tut.ac.za

 

SETA: Vakleerlingskap www.merseta.org.za

 

Centurion Akademie www.ca.ac.za

 

Inligting kan ook van www.careerhelp.org.za verkry word.

DIE SENIOR FASE (Graad 7 – 9)
 • Huistaal 50%
 • 1ste Addisionele taal 40%
 • Wiskunde 40%
 • 3 ander vakke 40 %
 • 2 ander vakke 30%
 •  
IN DIE VOO FASE (Graad 10-12)
 • 40% in 3 van die 7 vakke.
 • Een 40% moet die huistaal wees. 
 • 30% in 3 ander vakke.
 • ‘n Volledige SBA-portefeulje vir die 7de vak.
 • ‘n Eksterne Musiekeksamen tel as ‘n 8ste vak.
 • Geen kondonering vind plaas nie, wat beteken dat ‘n punt nie afgerond/aangepas word nie, behalwe in die graad 12-eindeksamen kan ‘n maksimum van 2 punte by EEN vak bygevoeg word om slaag te verseker.
 •  
HOËR ONDERWYSINSTANSIES

TOEGANG TOT HOËR ONDERWYSINSTANSIES

 

Wanneer  die TPT bereken word, word al ses vakke (LO uitgesluit) uit die totale vaklys in berekening gebring.  Die prestasievlakpunte moet bymekaar getel word vir die TPT-totaal.

 

PRESTASIE-AANDUIDERS

Alle vakke is 20 kredietvakke, behalwe LO is ‘n 10 kredietvak.

 

Minimum vereistes vir SERTIFIKAAT STUDIES:
‘n NSC-matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.

 

Minimum vereistes vir DIPLOMA STUDIES:
‘n NSC- matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.
40-49% in 4 erkende NSC 20 kredietpuntvakke.

 

Minimum vereistes vir GRAAD STUDIES:
‘n NSC -matrieksertifikaat.
30% vir die taal van LoLT.
50-59% in 4 erkende NSC 20 kredietpuntvakke.

 

Addisionele vereistes:
TPT (Toelatingspuntetelling) gebruik die vlakke van die 6 beste vakke op die 7 vlak assesseringsskaal, m.a.w 6 vakke x 7 = 42.

 

Prestasiepersentasie Prestasievlak Prestasiebeskrywing
80 –  100: 7: Voldoen uitmuntend

70 –  79: 6: Voldoen met meriete

60 –  69: 5: Voldoen volgens standaard

50 –  59: 4: Voldoen bevredigend

40 –  49: 3: Voldoen

30 –  39: 2: Voldoen gedeeltelik

   0 –  29:  1: Nie bereik nie

UNIVERSITEIT

TOEGANG TOT UNIVERSITEIT

 

Al die universiteite het bepaalde fakulteitsvereistes waaraan voldoen moet word. Dit behels onder andere bepaalde minimum persentasies wat per vak vereis word.

Sommige kursusse is onderworpe aan keuring.

Ouers en leerders moet hulle deeglik vergewis van bogenoemde vereistes.

Volledige inligting met betrekking tot die toelatingsvereistes is op die onderskeie universiteite se webwerwe en in hulle prospektusse beskikbaar.

 

Studente moet hulle vooraf deeglik daarvan vergewis of die diploma/sertifikaat waarvoor hulle inskryf, geakkrediteer is en/of by SAQA geregistreer is en in watter mate hulle erkenning vir die betrokke kwalifikasie gaan kry.

 

WEBADRESSE VAN TERSIÊRE OPLEIDINGSINSTANSIES:

 

Potchefstroomse Universiteit www.nwu.ac.za

 

Universiteit van Pretoria www.up.ac.za

 

Tshwane Universiteit van Tegnologie www.tut.ac.za

 

SETA: Vakleerlingskap www.merseta.org.za

 

Centurion Akademie www.ca.ac.za

 

Inligting kan ook van www.careerhelp.org.za verkry word.

AKKOMODASIESHSC_icons white
Wat is akkommodasies?

Akkommodasies is maatreëls om die impak van leerprobleme te minimaliseer.

Voorbeelde van akkommodasies?

Voorbeelde van akkommodasie is

byvoorbeeld:

ekstra tyd, grootdruk­vraestelle, lesers en/of skrywers.

Die prosedure om aansoek te doen:
 1. Stuur ‘n e-pos aan me. M. Lutz by m.lutz@hscenturion.co.za. Verduidelik wat u kind se behoefte is en wat u graag sou wou hê.
 2. Me. Lutz sal ‘n verslag by die vakpersoneel aanvra om ‘n idee van die omvang van die probleem te kry.

  Die skool sal ‘n aanbeveling maak na ‘n opvoedkundigesielkundige om u kind te toets en ‘n verslag te skryf.

 3. Alle dokumentasie word deur die skool by die onderwysdepartement vir goedkeuring ingehandig.

Aangesien die papierwerk tyd neem, moet ouers ‘n versoek reeds teen Junie-maand indien vir goedkeuring vir die volgende jaar.

Volg ons op sosiale media…

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

REGISTREER:

Om te registreer vir omsendbriewe, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.