Hoërskool Centurion

KONSESSIES EN AKKOMMODASIES

  • Konsessies is maatreëls om die impak van leerprobleme te minimaliseer. Ekstra tyd, grootdruk-vraestelle, lesers en skrywers.
  • Die prosedure om aansoek te doen, is soos volg:
    • Stuur ‘n e-pos na me. E. Eloff by mentors@hscenturion.co.za Verduidelik wat u kind se behoefte is en wat u graag sou wou hê.
    • Me. Eloff sal ‘n verslag aanvra by die vakpersoneel om ‘n idee te kry van die omvang van die probleem.
    • Die skool sal ‘n aanbeveling maak na ‘n opvoedkundige sielkundige om u kind te toets en ‘n verslag te skryf. Alle dokumentasie word deur die skool by die Onderwysdepartement ingehandig vir goedkeuring.
  • Aangesien die papierwerk tyd vat, moet ouers ‘n versoek indien teen Junie-maand vir goedkeuring vir die volgende jaar.