Hoërskool Centurion

TIX

Daar is ‘n nuwe generasie wat opstaan in ons land. By TIX wil ons vir elke leerder, ongeag van hul agtergrond, ‘n veilige spasie gee om nie net hul geloof uit te leef nie, maar ook te leer en saam met ander leerders mekaar te ondersteun. Ons kom weekliks op Woensdae, eerste pouse, bymekaar om ‘n verskeidenheid geestelike aktiwiteite aan die leerders te bied. Leerders kry pouses die geleentheid om oor relevante onderwerpe te gesels, inspraak van mentors en dikwels ook gasspreker te kry. Pouses word afgesluit waar leerders vir mekaar bid of gebed ontvang. Ons het jaarliks ‘n TIX-kamp, waar leerders in ‘n veilige omgewing vrae kan vra en meer oor Jesus leer. TIX is vir elke denominasie en leerders leer hoe ons interkerklik die Here se naam groot kan maak.

  • Daar is twee maal ‘n jaar die geleentheid waar leerders op uitreike kan gaan en leer hoe om ingestel te wees op die mense rondom hulle. 
  • Ons visie is dat Hoërskool Centurion ’n skool sal wees wat met alles na die Here toe draai en wat God deelmaak van hul alledaagse lewe. Ons as Woeries wil onbeskaamd die Here dien.
Organiseerder: 
Me. E. Bekker
e.bekker@hscenturion.co.za