Mentors Banners White

MENTORSKANTOOR / SKOOLGEBASSEERDE ONDERSTEUNINGSPAN (SBST)

 

Meeste leerders ontwikkel hulle vaardighede en bemeester die akademiese verwagtings sonder uitdagings of eksterne hulp.

 

 

Ongelukkig gebeur dit egter dat leerders nie die mas opkom nie, hetsy emosioneel of akademies. 

In meeste gevalle gebeur dit egter dat die emosionele uitdagings ‘n impak het op die leerder se verhoudings by die skool en dit dan ook ‘n akademiese impak het.

Dit is ook so dat leerders intellektuele uitdagings het wat leerprobleme skep. Dit is ook moontlik dat ‘n leerder ‘n leeragterstand ontwikkel  as gevolg van sosio-ekonomiese uitdagings.

 

 

Die skoolgebasseerde ondersteuningspan van Hoërskool Centurion streef daarna om vir leerders ondersteuning te bied op ‘n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak. Individuele ondersteuningsplanne word ontwikkel en klem word gelê op selfontwikkeling, sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik.

 

Me. N. Esterhuysen staan aan hoof van Leerderontwikkeling, waarvan die mentorskantoor deel vorm.  

Me. M. Lutz is betrokke by akademieseontwikkeling en ondersteun leerders met hul akademiese vordering en prestasies.

Dr. Mandie Dubery, ‘n ervare Maatskaplike Werker, staan aan hoof van die mentorskantoor. 

 

Die mentorskantoor fokus op die vervulling van elke leerder se individuele behoeftes, insluitend:

 

  • Leerondersteuning, insluitend intervensie ten aansien van skolastiese uitdagings en leerhindernisse sowel as inklusiewe onderwysbehoeftes.
  • Begeleiding ten opsigte van leervaardigheidsontwikkeling, studiemetodes, vakkeuses en loopbaanvoorligting.
  • Ondersteuning ten aansien van emosionele, sosiale, en gedragsuitdagings sowel as krisis- en traumabegeleiding.
  • Ouerbegeleiding ten aansien van verantwoordelike ouerskap en die uitbou van gesonde gesinsverhoudings.
  • Voorkomende ontwikkelings- en geestelike intervensies met leerders binne hul konteks.
  • Samewerking met opvoeders en ander professionele lede in ‘n multidissiplinêre span.

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

TEKEN IN:

Om in te skryf vir die weeklikse nuusbrief, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.