Op Woensdag, 18 Oktober 2017 om 18:30 het al die matrieks van 2017 vir oulaas in die Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk bymekaargekom. Die diens is gelei deur ds.Greta Serfontein. Haar boodskap oor selfwaarde het die Woerie-familie weereens laat besef hoeveel ons vir die Here werd is.

Tydens die kersaansteek-seremonie het mnr. A. Labuschagne en me. M.van Heerden (Graadhoofde) die eerste kers – wat kennis en geloof verteenwoordig, aangesteek. Daarna het die ses registerklasse, wat verteenwoordig is deur die gr.12-VLR klasverteenwoordigers, die ses ander kerse met die kers – wat kennis en geloof verteenwoordig, aangesteek. So sal die matrieks se kennis en geloof, wat hul by Hoërskool Centurion ontvang het, ook altyd in hul brand.

Me. M. van Heerden (Graadhoof) het ‘n pragtige afskeidsboodskap namens die skool gelewer en Anica Vos het as solis opgetree.

Die skoolkoor het tydens die diens drie liedere voorgedra. Met die aanvang van die laaste liedjie is al die matrieks gevra om voor die verhoog te versamel. Almal in die gehoorsaal se hartsnare is geroer toe die koor vir oulaas vir die matrieks Friends are friends forever (Michael.W.Smith) gesing het.

Die diens is deur almal wat trots en op aandag die skoollied saam gesing het, afgesluit.

Voorwaar ‘n aand wat elke matrikulant van 2017 sal koester.