Algemeen

Sinkgat – Pretoriuslaan : Gemeenskapsvergadering

Tyd en Plek:       Dinsdag, 12 Februarie om 18:00 by Lyttelton Primary School.

Die sinkgat van 9x20x30 meter het op 24 November 2012 gevorm.  Tydens ‘n gemeenskapsvergadering op 11 Desember het raadslid Jacob Masango (lid van die burgemeesterskomitee belas met infrastruktuur) onderneem dat herstelwerk gedurende Desember sal begin. Tot op hede het nog niks gebeur nie.

Raadslid Masango is genooi om die gemeenskap by bogenoemde vergadering oor vordering in te lig.

Alle inwoners van Centurion het belang by die saak en word vriendelik genooi om teenwoordig te wees.

Meer inligting is beskikbaar op die facebook-blad:

http://www.facebook.com/LytteltonResidentsForSinkholeAwareness?ref=ts&fref=ts of soek op facebook na “Lyttelton Sinkhole”.  Hoe meer “likes” aangeteken word, hoe beter!

Kontak  prof. Frik de Beer by develop@telkomsa.net.