Highschool Centurion school funds

Skoolfonds

Die begroting vir 2022 is op 3 November 2021 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. Die volgende is goedgekeur en van belang vir die betaling van skoolgelde:

  1. Skoolgelde beloop voortaan R36 040 per leerder vir 2022.
  2. ‘n Aanvangsheffing van R1500 per leerder is voor 30 November 2021 betaalbaar en is by die skoolgeldbedrag van R36 040 ingesluit.
  3. Skoolgeld wat voor 31 Desember 2021 ten volle vereffen word, kwalifiseer vir 7.5%-korting.
  4. Skoolgeld wat voor 31 Januarie 2022 ten volle vereffen word, kwalifiseer vir 5%-korting.
  5. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente van R3 140 per maand vanaf Januarie tot November per DEBIETORDER betaal word.
  6. Betaling per DEBIETORDER (aangeheg) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek byfinansies@hscenturion.co.zagestuur word. 
  7. Indien u elektronies betaal of ‘n deposito direk in die skool se bankrekening maak, MOET u asseblief u VERWYSINGSNR./REK.NR. gebruik, sodat ons u betaling reg kan allokeer. Die verwysingsnr./rek.nr. en bankbesonderhede is regs bo op die rekeningstaat.

Bankbesonderhede

Die bankbesonderhede van die skool is as volg:

HOëRSKOOL CENTURION

STANDARD BANK

TAKKODE: 012 645

REK.NO.: 012 357 499

VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

 

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiële kantoor verkry.

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

TEKEN IN:

Om in te skryf vir die weeklikse nuusbrief, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.