Hoërskool Centurion
perdry_icon

BOOGSKIET

PERDRY

Alhoewel die deelnemers aan boogskiet nie formele afrigting by die skool kry nie, oefen hulle by die klub in Clubview, maar neem deel onder die skool se naam. Dit dien as amptelike sportsoort van die skool en nie as buite-skoolse buitemuurse aktiwiteit nie. 

Daar word gereeld aan provinsiale kompetisies deelgeneem en die toppresteerders neem selfs aan nasionale kompetisies deel.

J. Cloete

Kontakpersoon:  
Mnr. J.D.  Cloete 
j.cloete@hscenturion.co.za

Net soos die boogskiet, vind geen formele afrigting by die skool plaas nie. Deelnemers neem egter ook onder die skool se naam deel en is die sportsoort derhalwe ‘n amptelike skoolsport. Daar is heelwat leerders wat aan die gesogte sportsoort deelneem.