Akademie

UP-Wetenskapprogram

Marion Reynolds, gr. 10 is uit honderde leerders gekies om deur die UP-Weten-skapprogram vir ’n tydperk van drie jaar opgelei te word.