Hoërskool Centurion

VAKVERANDERING

Vakveranderinge het ‘n baie groot impak op die leerder se prestasie. Wanneer ‘n vakverandering gedoen word, impliseer dit dat die leerder self verantwoordelikheid neem om die agterstallige werk in te haal.  Dit is daarom noodsaaklik dat deurdagte besluite oor vakkeuses al in graad 9 gemaak word. 

Indien ‘n leerder se punte onvoldoende is, word die vakveranderingsproses soos volg hanteer:

 • Die ouer kan besluit dat ‘n leerder vakke moet verander, of die skool mag voorstel dat ‘n leerder vakke verander.
 • Vakveranderinge word slegs vir die 1ste 2 weke aan die begin van die eerste of tweede kwartaal gedoen.
 • Die ouer moet ‘n brief aan die skool skryf om te versoek dat die leerder vakke verander.
 • Die brief word ingehandig by die graadhoof wat in oorleg met mnr. A. Labuschagne dan die verandering maak.
 • Die moontlike verandering is wel onderhewig aan rooster en klasgrote uitdagings.
 • Neem asseblief kennis dat rooster-en onderwyserveranderinge onvermydelik is.

Die Onderwysdepartement het wel vakveranderingvereistes wat ook oorweeg moet word.

 • Maks. 2 vakke verander in gr. 10 voor 30 Junie.
 • Maks. 2 vakke verander in gr. 11 voor 31 Maart.
 • Uitsonderlik in gr. 11 nog 1 vak verander voor 15 Des.
  • Voorsien brief van ouers
  • Voorsien brief van hoof
  • Voorsien brief van onderwyser
 • Hoef nie SBA op te vang nie. 
 • Moet al die oorblywende SBA’s doen.