Kultuur

Voortrekkers

Polsslag Voortrekkerkamp:  Die verkenners begin reeds om 08:00 Saterdagoggend met “Geo caching” in en om Centurion.

Wat is “Geo caching”?  Dis ‘n buitemuurse aktiwiteit waarin die deelnemers ‘n “Global Positioneering Sistem” (GPS) ontvanger of ‘n mobiele toestel gebruik.  Ander hulpmiddels “geocaches” of “skatte” word verberg.  Die verkenners ontvang slegs die koördinate (lengte- en breedtegrade) en moet dan die skatte opspoor.  Hierdie spel is die eerste keer op 3 Mei 2000 gespeel en daar is tans meer as vyf miljoen Geocachers wêreldwyd.

Hierdie is maar een van die baie geleenthede wat die Voortrekkers aan leerders bied deur aktiewe sosiale interaksie en vaardigheidsontwikkeling op ‘n genotvolle wyse.  Sluit vandag aan en word deel van die opwinding.  Die deurnag vlotvaart, radiospraak en wilgedraai is ander genietinge waaraan daar hierdie jaar nog deelgeneem kan word.  Kontak Annaretha by 082 772 5818.

Hou Kyk-Net Saterdagaand dop om meer van die Voortrekkers, en hulle betrokkenheid by Afrikaans deur die ondersteuning en samewerking van die FAK te sien.


Gelukwense aan Nivani Joubert wat verkies is tot commando-jeugleier (KJL) van die Polsslag Kommando.  Hierdie is ‘n groot verantwoordelikheid wat op haar rus en as Voortrekker het sy reeds genoegsaam as leier ontwikkel om haar goed van haar taak te kwyt.

Kom raak betrokke en belê in jou menswees.  Die Voortrekkers bied unieke geleenthede aan leerders van alle ouderdomme.  Ons hou vlotvaarte, gesprekvoering oor sake van die dag, kampe, nagmarse en vele meer.  Die spanbyeenkomste vir hoërskoolleerders is beperk, juis omdat ons bewus is van hulle besige programme.  Dit is nou jou kans om ook op kultuurgebied erkenning by Hoërskool Centurion te kry.  Skakel Annaretha Coetzee, 082 772 5818, vir meer inligting.