Waardesisteem

Ons demonstreer ons waardes deur:

Respek

 • Vriendelikheid
 • Verdraagsaamheid
 • Aanvaarding
 • Aanmoediging
 • Konsiderasie

Uitnemendheid

 • Leergierigheid
 • Selfdissipline
 • Deursettingsvermoë

Lojaliteit

 • Betrokkenheid
 • ‘n Netjiese skooluniform en –terrein
 • Effektiewe konflikhantering
 • ‘n Positiewe openbare beeld

Integriteit

 • Eerlikheid
 • Waardigheid
 • Regverdigheid
 • Konsekwentheid
 • Opregtheid
 • Vra om verskoning