Welkom

Mnr. W. Burger – Skoolhoof

Hartlik welkom by die mees gevestigde en tradisieryke Hoërskool in Centurion.

Aan u as ouer: Mag die jare wat u verbonde gaan wees aan hierdie skool verrykend en vol vreugde wees. Saam gaan ons arbei en skaaf aan die kosbaarste kleinood in God se skeppingsplan – u kind. Hierdie skool stel hom ten doel, om saam met u, `n volwaardige jongmens die lewe in te stuur.

Aan jou as nuwe leerder: Hoërskool Centurion is jou skool, want jy is die skool! Gryp al die geleenthede met albei hande aan. Slegs op dié wyse kan jy jouself ontdek en ontwikkel. Terseldertyd bou jy aan ‘n puik skool.

Belangrike Dokumente