Akademie

Woerie-leesklasse

LectorSA    :    LAB-ON-LINE

Vanaf 11 Februarie 2013 bied die Hoërskool Centurion ‘n leeskursus aan wat vir al ons leerders tot groot voordeel sal wees.  Die kursus is nie net bedoel vir onderpresteerders, of swak lesers nie.  Onderskeidingskandidate en ywerige lesers sal ook baat vind by die kursus aangesien die volgende aspekte ontwikkel sal word:  leesspoed, begrip en geheue.

Die kursus, Lab-on-line, wat deur LectorSA ontwikkel is en steeds verbeter word, word volkome aanlyn gedoen.  Leerders word vooraf geëvalueer om hulle vlak van leesvermoë vas te stel.  Hulle volg dan ‘n kursus van twintig lesse op die rekenaar.  Indien hulle na voltooiing van die kursus sou besluit om voort te gaan, registreer hulle vir ‘n kursus op ‘n hoër vlak.  Leerders kan vlak 8 tot vlak 13 (die leesvaardigheid wat volgens internasionale standaarde van ‘n eerstejaarstudent verwag word) voltooi.  Leerders moet twee keer per week ‘n klas bywoon, verkieslik met een dag tussen die lesse.  U kind se vordering sal deurgaans deur die kursusleier, sowel as LectorSA, gemonitor word.  Waar nodig sal addisionele oefeninge aanbeveel word.  ‘n Les op die rekenaar duur ongeveer 35 na 40 minute.  Die res van die uur sal gebruik word vir individuele aandag aan leerders wat dit benodig.

Hierdie kursus word met groot welslae by verskeie leessentra asook by die Universiteit van Pretoria se Junior Tukkies-program, aangebied.  Ons wil u aanmoedig om van hierdie geleentheid gebruik te maak aangesien ‘n leerder wat vlot en vinnig lees, makliker en vinniger leer.  Lees is ‘n vaardigheid wat altyd verbeter kan word.

Indien u belangstel, voltooi asseblief die meegaande vorm en besorg dit aan u kind se voogonderwyser voor, of op 6 Februarie 2013.  Die tersaaklike inligting is op die registrasievorm. Kliek hier vir die registrasievorm.