WOERIE-KAMPUS

DIE SKOOL VAN GELEENTHEDE

INSKRYWINGSVORM

WOERIE-KAMPUS

STEEDS HOËR

INSKRYWINGSVORM

WOERIE-KAMPUS

HOËRSKOOL CENTURION

INSKRYWINGSVORM
Hoërskool Centurion


WELKOM

Hartlik welkom by die mees gevestigde en tradisieryke hoërskool in Centurion.

 

. . .

Aan u as ouer
Mag die jare wat u aan hierdie skool verbonde gaan wees, verrykend en vol vreugde wees. Saam gaan ons arbei en skaaf aan die kosbaarste kleinood in God se skeppingsplan – u kind. Hierdie skool stel hom ten doel om saam met u ‘n volwaardige jongmens die lewe in te stuur.

. . .

Aan u as leerder
Hoërskool Centurion is jou skool, want jy is die skool! Gryp al die geleenthede met albei hande aan. Slegs op dié wyse kan jy jouself ontdek en ontwikkel. Terselfdertyd bou jy aan ‘n puik skool.

 

WAARDES

Lojaliteit | Integriteit | Uitnemendheid | Respek | Geloof

EREKODE

VISIE en MISSIE

’n Skool vir geleenthede, wat in ‘n vennootskapsverhouding met die ouers en gemeenskapsgedrewe instellings, ‘n onmisbare bydrae lewer in die opvoeding en ontwikkeling van leerders om sinvol (op ‘n gemotiveerde en gebalanseerde wyse) aan samelewingsaktiwiteite te kan deelneem.

Die doeltreffende en effektiewe verryking, uitbouing en ontwikkeling van individue en groepe deur middel van ‘n geïntegreerde ontwikkelingsproses wat deurlopend op die volgende steun: