WOERIE - KAMPUS
 • HOËRSKOOL CENTURION
 • DIE SKOOL VAN GELEENTHEDE
 • STEEDS HOËR
WOERIE - KAMPUS
 • HOËRSKOOL CENTURION
 • DIE SKOOL VAN GELEENTHEDE
 • STEEDS HOËR

Wie is Hoërskool Centurion?

Hoërskool Centurion het al vir 64 jaar ‘n onmisbare bydrae in die opvoeding en ontwikkeling van leerders gelewer en sal vir seker in die toekoms net verder op hierdie stewige fondament voortbou.

Boodskap van die hoof:

Hoërskool Centurion is verreweg die oudste skool in die groter Centurion.

Die Lytteltonse Hoërskool het amptelik op 15 Januarie 1958 in die ou Westeinde-skoolgebou geopen, waar ook Hoërskool Langenhoven eers gehuisves is. Die meeste leerders moes daagliks met die trein vanaf die stasies Lyttelton, Irene en Kloofsig na die stad reis.

 

Teen 1960 kon die 764 leerders net nie meer in die ou ‘Langenhovenskool’ inpas nie en op 2 Augustus 1960 is die nuwe skoolperseel in Selbornelaan in gebruik geneem. Hierdie tradisieryke skool het deur die jare sy naam verander om in ‘n moderne wêreld aan te pas en het vanaf 14 Februarie 1975 as Hoërskool Verwoerdburg bekend gestaan en vanaf 1999 as Hoërskool Centurion.

 

Die skool het oor die jare ‘n reputasie ontwikkel as ‘n skool met ‘n intieme familiekarakter, wat sy ryk verlede koester, met unieke tradisies en waardes wat spreek van ‘n omgeekultuur waarin die leerders nie net kan groei en ontwikkel nie, maar ook geborge kan voel. Die skool staan bekend as die skool van geleenthede, waar ‘n wye spektrum aktiwiteite tot die leerders se beskikking gestel word, sodat hulle op alle gebiede kan groei en ontwikkel.

 

Die skool streef daarna om nie net leerders akademies te ontwikkel nie, maar jongmense voor te berei vir ‘n veranderende wêreld.

Ons leerders pronk uiteindelik in die beroepswêreld op ‘n verskeidenheid terreine deur uitstaande bydraes nasionaal, sowel as internasionaal, te lewer.

 

Die Woeries pak alles met oorgawe aan, is besonder trots op hul verlede, maar is aanpasbaar in ‘n snel veranderende omgewing, sonder dat ons prysgee wat vir ons kosbaar is. Ons streef elke dag daarna om te verbeter – vandaar ons leuse: “Steeds Hoër”.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion Onderwyser

WAARDES

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Lojaliteit
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Integriteit
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Uitnemendheid
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Respek
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Geloof

VISIE en MISSIE

Visie:

Hoërskool Centurion streef daarna om getrou te bly aan sy waardes, ’n gesogte, toonaangewende en uitnemende opvoedkundige instelling te wees wat in diens van die breë gemeenskap staan, deur dinamiese interpersoonlike verhoudinge gekenmerk word en wat wyd erkenning geniet as ʼn leerdergesentreerde skool wat optimale ontwikkelingsgeleenthede deur individuele aandag aan alle leerders en personeel en op alle terreine van persoonlike ontwikkeling bied.

Missie:

Die bestaansdoel van Hoërskool Centurion is om ʼn uitnemende, gebalanseerde opvoedkundige inrigting te wees waar:

 

 • Leerders die geleentheid het om hulle volle potensiaal op alle terreine (leierskap, akademie, sport, kultuur, geestelike groei, lewensvaardighede en selfverwesenliking) te ontdek en te ontwikkel;
 • Leerders toegerus word om op alle terreine na die beste van hulle individuele en gesamentlike vermoëns te presteer;
 • Personeel van uitstaande gehalte, toepaslik gekwalifiseerd en passievol is;
 • Personeel werklik omgee en leerdergesentreerd werk;
 • Personeel en leerders gelukkig is en hulself ten volle uitleef;
 • Ouers konstruktief en vrywillig op alle terreine van die skool betrokke is;
 • ‘n Hegte familiegevoel uitgeleef word ten spyte van die groeiende omvang van die skool; 
 • Wedersydse respek tussen leerders, personeel en ouers bestaan;
 • ʼn Deelnemende kultuur onder personeel, leerders en ouers gevestig is.
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Hoerskool Centurion icon
OORSIG
AKADEMIE
SPORT
Hoerskool Centurion icon
KULTUUR
Hoerskool Centurion icon
BEMARKING
Hoerskool Centurion icon
SOSIAAL
Hoerskool Centurion icon
NUWE WOERIES
Hoerskool Centurion icon
ALUMNI

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

TEKEN IN:

Om in te skryf vir die weeklikse nuusbrief, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.