Hoërskool Centurion

AKADEMIE

Leerlinge van Hoërskool Centurion het ‘n wye verskeidenheid vakke waaruit gekies kan word. Daarmee saam bied ons ook ons spesialiteitsvakke aan.

Graad 8 en 9 VAKKE

 • Afrikaans Huistaal
 • Wiskunde
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Natuurwetenskappe
  • Fisiese Wetenskappe
  • Lewenswetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geografie
  • Geskiedenis
 • Lewensoriëntering
 • Kuns en Kultuur (Kies ‘n kombinasie van 2)
  • Dans
  • Drama
  • Musiek
 • Tegnologie
 •  Bestuurswetenskappe
  • Rekeningkunde
  • Besigheidstudies
 

Graad 10 tot 12 VAKKE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Duits Tweede Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geletterdheid
 • Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe
 • Tegniese Wetensappe
 • Lewenswetenskappe
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Rekeningkunde
 • Ekonomie
 • Besigheidstudies
 • Meganiese Tegnologie
 • Elektriese Tegnolgie
 • Ingeneursgrafika en-ontwerp
 • Inligtingstegnologie
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Toerisme
 • Vebruikerstudie
 • Visuele Kuns
 • Drama
 • Musiek
 • Alpha-Wiskunde

Vakke, Slaagvereistes en Graadstudie- toelating

VAKSLAAG- VEREISTESMOONTLIKHEID AS AGTSTE OF NEGENDE VAKKE
Afrikaans Huistaal40%Nee
Engels Eerste Addisionele Taal30%Nee
Duits Tweede Addisionele Taal30%Ja
(Voorwaardelik)  
Wiskunde30%Nee
Wiskundige Geletterdheid30%Nee
Lewensoriëntering40%Nee
Fisiese Wetenskappe30%Nee
Lewenswetenskappe30%Nee
Rekenaartoepassings-tegnologie 30%Ja
Inligtingstegnologie30%Ja
Rekeningkunde30%Nee
Besigheidstudies30%Ja
Ekonomie30%Nee
Geografie30%Nee
Geskiedenis30%Ja
Verbruikerstudies30%Nee
Toerisme30%Ja
Dramatiese Kunste30%Nee
Musiek30%Ja
Visuele Kuns30%Ja voorwaardelik
Elektriese Tegnologie30%Nee
Ingenieursgrafika en –Ontwerp 30%Nee
Meganiese Tegnologie30%Nee
Tegniese Wiskunde30%Nee
Tegniese Wetenskappe 30%Nee
Dit is belangrik om die volgende in ag te neem:
 • U kind moet Afrikaans en Engels kies, sowel as ‘n keuse tussen Wiskunde/Tegniese Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid maak.
 • Daarby saam is Lewensoriëntering ‘n verpligte vak.
 • Na bogenoemde 4 vakke gekies is, moet u kind ‘n keuse van nog drie vakke maak.
 • Agste en negende vakke is wel toelaatbaar teen ekstra betaling, maar die keuse is beperk en onderhewig aan die belangstelling (sien die tabel op die eerste bladsy).
 • As ‘n ekstra vak oorweeg word, moet dit vanaf Graad 10 geneem word.
 • Om vir toelating tot Universiteit te kwalifiseer, moet u kind ten minste 4 toelating tot universiteit kategorievakke kies (sien tabel op eerste bladsy) waarin hy/sy ten minste 50% in matriek moet behaal.
 • Meganiese Tegnologie en Elektriese Tegnologie mag nie saam geneem word nie.
 • Wanneer u kind Elektriese Tegnologie of Meganiese Tegnologie as ‘n vak kies dan MOET hy/sy Ingenieursgrafika en –ontwerp saam met Wiskunde/Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskappe/Tegniese Wetenskappe neem.
 • D.w.s die kind wat ‘n Tegniese vak kies se vakke moet die volgende wees:  Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering, Wiskunde/Tegniese Wiskunde, Fisiese Wetenskappe/Tegniese Wetenskappe, Meganiese Tegnologie/Elektriese Tegnologie, Ingenieursgrafika en –ontwerp.
 • Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskappe se moeilikheidsgraad is byna dieselfde as gewone Wiskunde en Fisiese Wetenskappe met verskillende aksente (sien die beskrywing van die vakke aangeheg).
 • Leerders word toegelaat om in Graad 10 vakke te verander, maar in Graad 11 moet die skool oortuig wees dat dit in die kind se beste belang is en kan dit slegs met goedkeuring van die Departement van Onderwys geskied.
 • Leerders wat aan ‘n Wiskundige disfunksie, soos Dyscalculia ly, mag onder sekere omstandighede en die nodige bewyse, toegelaat word om van Wiskundige Geletterdheid vrygestel te word.  ‘n Bykomende keusevak moet dan gekies word
 • Die aanbieding van alle keusevakke binne skoolverband is onderhewig aan die hoeveelheid leerders wat die vak kies.  Indien te min leerders die vak kies, sal dit nie binne skoolverband aangebied kan word nie.
 • Rekeningkunde en Fisiese Wetenskappe mag net saam met Wiskunde geneem word

Sekere vakke se moeilikheidsgraad en inhoud is van so ‘n aard dat die skool ‘n paar aanbevelings wil maak om u te help met die vakkeuses.  Dit is egter nie voorskriftelik nie, maar die verlede het al baie tendense uitgewys wat ons u bewus van wil maak.  Oorweeg dus asb. die volgende:

As u kind nie in Graad 9 ten minste 50% vir Wiskunde behaal nie gaan die volgende vakke moonlik ‘n probleem wees in die senior fase:  Wiskunde, Tegniese Wiskunde, Inligtingstegnologie, Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe, Tegniese Wetenskappe en Elektriese Tegnologie.