Hoërskool Centurion, Highschool Centurion

By Hoërskool Centurion sien ons nie bemarking as bloot ‘n manier om produkte of dienste te adverteer nie. Hier besef ons dat Hoërskool Centurion se bemarking ‘n positiewe rol in die lewens van die mense wat ons dien en die gemeenskappe rondom ons, speel.

 

Bemarking gaan daaroor om empaties met mense om te gaan, doelgerigte verhoudings te bou en vir ons gemeenskap, ouers en leerders iets verrykend en waardevol in alle bemarkingspogings te bied.

 

Indien u ‘n as gemeenskapslid, besigheid of instansie sou belangstel om met Hoërskool Centurion hande te vat of meer inligting wil bekom rakende bemarkingsgeleenthede, kontak gerus me. N. Pretorius: n.pretorius@hscenturion.co.za

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion Onderwyser

Me. N. Pretorius 

Bemarkingsbestuurder
n.pretorius@hscenturion.co.za

ADVERTEER BORG DONASIE

Hoërskool Centurion bied ‘n wye verskeidenheid bemarkings- en borggeleenthede aan instansies/gemeenskapslede wat graag by die skool betrokke wil raak.

Klik op die toepaslike skakel om u direk na die relevante skakel te neem:

By Hoërskool Centurion is dit vir ons belangrik om goeie verhoudings tussen die skool en die gemeenskap te handhaaf. Ons streef na die bou van goeie en genotvolle verhoudings wat tot die bou van ‘n gesonde, menswaardige en ‘n veilige gemeenskap kan bydra. 

 

Ons het daarom vir me. L. Engelbrecht aan die stuur gesit om verhoudings met laerskole, borge, adverteerders en die gemeenskap te betree en te ontwikkel.

Indien u meer inligting wil bekom rakende bemarkingsgeleenthede, kontak gerus me. L. Engelbrecht: l.engelbrecht@hscenturion.co.za

Me. L. Engelbrecht

Skakelbeampte
l.engelbrecht@hscenturion.co.za

Advertertensie- /bemarkingsgeleenthede

Indien u graag  by Hoërskool Centurion wil adverteer , bied ons standaard advertensiegeleenthede sowel as advertensiepakkette aan.

Kontak gerus ons bemarkingsbestuurder vir meer inligting by  n.pretorius@hscenturion.co.za.

 

Indien u borgskappe aan Hoërskool Centurion vir bemarkingsdoeleindes wil toestaan, bied ons verskeie borgpakkette aan. 

Hierdie pakkette bied ‘n wye verskeidenheid bemarkingsgeleenthede  afhangende van die bedrag wat u wil borg, aan.  

Neem asseblief  kennis dat om as borg vir bemarkingsdoeleindes te kwalifiseer,  word ‘n minimum bedrag van R5000 vereis. 

Gesels gerus met ons skakelbeampte vir meer inligting by l.engelbrecht@hscenturion.co.za.

 

Let Wel: Bepalings en voorwaardes geld.

Platforms waar u kan bemark

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion Bemarking
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Webtuiste

Plasing van u maatskappy se advertensie op die skool se webtuiste.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Advertensiebord Spasie

Advertensiebord binne of buite die skool.

Plasing van u maatskappy se advertensie op ons Facebook- en Instagram-platform.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion Bemarking
Sosialemedia Platforms
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Voorportaal TV-spasie

U video-advertensie verskyn op die voortportaal se TV by ontvangs.

U plakkate word binne die skoolterrein opgesit.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Plakkate
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Jaarblad

Plasing van u maatskappy se advertensie in ons jaarblad.

Plasing van u maatskappy se advertensie in ons leerderdagboek.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Leerderdagboek
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Klerasie of toerusting

Plasing van u maatskappy se handelsmerk op klerasie of sporttoerusting.

Embleem of advertensie word geplaas tydens ons regstreekse uitsendings van verskeie aktiwiteite.

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion
Regstreekse uitsendings
Hoërskool Centurion, Highschool Centurion

Ons is bevoorreg, want ons gemeenskap het ‘n hart vir opvoeding en opleiding. 

 

Hulle besef hoe belangrik die volgende geslag is en dat kwaliteitonderrig ononderhandelbaar is. 

 

Hulle weet dat ons hande moet vat en self oplossings moet vind, ons kan nie vir die regering wag nie. Ons gemeenskap wil saamstaan en die staat wys wat ons kan vermag!

 

 

Ons nooi elkeen uit om saam met ons deur middel van ons gemeenskapsfonds te bou.

 

 

Indien u graag betrokke wil raak, is u welkom om me. N. Pretorius by n.pretorius@hscenturion.co.za te kontak vir meer inligting.

HOE KAN U HELP?

BORG 'N WOERIE-PROJEK

Ons Borg ‘n Woerie-projek is ‘n deurlopende fondsinsamelingsprojek waardeur ons van lede van ons gemeenskap vra om ‘n leerder, wie se ouers/voogde nie skoolfonds kan bekostig nie, te borg.

 

Hierdie fondse word dan aangewend om die leerder se skoolgeld te dek.

BORG - EN BOU-PROJEK

Skoolgeboue en fasiliteite is die leeromgewing waarin leerders en onderwysers hulle bevind en die toestand van hierdie omgewing is belangrik vir produktiwiteit, gemak, veiligheid, onderrig en leer.

 

Ons het verskeie probleemareas in ons skool geïdentifiseer wat weens ‘n gebrek aan fondse nie aangespreek kan word nie.

 

 Met ons Borg- en Bou-inisiatief doen ons ‘n beroep op individue en maatskappye om te help om hierdie probleemareas aan te pak.

 

Fondse/borge vir hierdie inisiatief sal aangewend word om geïdentifiseerde geboue, terreine of fasiliteite te verbeter en/of te beveilig.

BORG 'N BEURS-PROJEK

Met hierdie inisiatief doen ons ‘n beroep op ons gemeenskap, individue en maatskappye om diegene wat op laerskool uitblink, die geleentheid te bied om hulle hoërskoolloopbaan by Hoërskool Centurion voort te sit.

 

 Sodoende kan leerders met uitstaande akademiese, sport- en kultuurprestasies, maar ‘n finansiële behoefte, ondersteun word en deel vorm van die Woerie-familie waar holisties na ons leerders se ontwikkeling omgesien word.

WOERIE-DONASIEPROJEK

Hier het u ‘n keuse tussen ‘n eenmalige bedrag, of ‘n herhalende betaling. U kry ook ‘n belastingvoordeel indien u ‘n donasie in die Alumni Stigting van Hoërskool Centurion se rekening inbetaal.

 

U kan ook ‘n donasie op SnapScan maak en u het ‘n keuse tussen ‘n eenmalige  bedrag, of ‘n herhalende betaling. 

 

Elke bietjie help.

Alumni Stigting vir die Hoërskool Centurion

Standard Bank Rekeningnommer: 013 455 427  Takkode: 012 345

Art.18A-sertifikaat kan aangevra word.

VOORDELE OM BETROKKE TE RAAK?

  • Belastingvoordeel – ingevolge Art.18A van die inkomstebelastingwet kan u u belasbare inkomste verminder, indien u ‘n donasie in die Alumni Stigting van Hoërskool Centurion se rekening inbetaal.
  • Finansiële ondersteuning- u bydrae kan vir kinders ‘n goeie opvoeding verseker en dus bydra tot ‘n volhoubare en langtermynbeplanning om ‘n beter toekoms vir hulle te bou.
  • Sosio-emosionele ontwikkeling – Hoërskool Centurion se personeellede, mentors, afrigters en onderwysers belê persoonlik in elke leerder se lewe; dus brei die sirkel van sorgsame volwassenes wat aktief aan die lewe van ‘n kind deelneem, uit.
  • Help om die voortbestaan van Afrikaanse skole te verseker.
  • Bewerkstellig positiewe verandering en gemeenskapsbetrokkenheid.

Alumni Stigting vir die Hoërskool Centurion

Standard Bank Rekeningnommer: 013 455 427  Takkode: 012 345

Art 18A Sertifikaat kan aangevra word

HOE KOPPEL DIE PROJEK AAN HOËRSKOOL CENTURION SE VISIE EN MISSIE?

  • As publieke skool streef Hoërskool Centurion daarna om uitnemende onderrig en fasiliteite aan elke leerder te bied.
  • Ons streef ons om leerders so te ontwikkel dat hulle vir niks hoef terug te staan nie en vir leerders geleenthede te bied wat hulle nie normaalweg sou kry nie.
  • Ons streef daarna om ‘n hoëprofiel – en emosioneel intelligente leerder in die samelewing en gemeenskap in te stuur deur onder andere leerder ontwikkelingsprogramme.
  • Hoërskool Centurion streef daarna om ons personeel optimaal te ontwikkel deur onder andere personeel gesondheids- en vaardigheidsontwikkelingsprogramme. Wanneer personeel gelukkig en gemotiveerd in hulle werksplek is, bevoordeel dit die leerders.

Alumni Stigting vir die Hoërskool Centurion

Standard Bank Rekeningnommer: 013 455 427  Takkode: 012 345

Art 18A Sertifikaat kan aangevra word

Hoërskool Centurion, Highschool Centurion

Die Woerie-mediahuis is ‘n splinternuwe inisiatief  wat in 2019 geloods is, waar ons, ons eie leerders die geleentheid gee om betrokke te raak by die bemarkingsbeen van die skool.

 

Daar is bekwame leerders per afdeling, deur die organiseerders na onderhoude, gekies. Gesprekke is met die leerders gevoer en praktiese take is aan hulle toegewys.

 

Hou gerus die Woerie-mediaspan hierdie jaar dop, want daar is groot dinge wat wag!

0
FOTO-EN-VIDEOGRAWE
0
AANBIEDERS
0
JOERNALISTE
0
MULTIMEDIA
Hoerskool Centurion

Hierdie videos is deur ons eie Mediahuis-leerders saamgestel:

Volg ons op sosiale media…

KONTAK:

 

Selbornelaan 118
Lyttelton Manor
Gauteng
Suid-Afrika

 

+27 12 66 45 803
Maandag – Donderdag: 7:00 – 15:00
Vrydag: 7:00 – 14:00

REGISTREER:

Om te registreer vir omsendbriewe, tik asseblief u e-posadres in die onderstaande blok. ‘n E-pos ter bevestiging sal aan u gestuur word.