Hoërskool Centurion

Skoolgeld

Die eerste en tweede kind betaal R27 218 per kind per jaar.  Die derde en vierde kinders kan vir skoolgeldvrystelling aansoek doen. 

  • Skoolgelde beloop R27 218 per leerder vir 2018.
  • ‘n Aanvangsbetaling van R1000 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2017 en is by die skoolgeld van R27 218 ingesluit.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2017 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2018 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
  • Betaling per DEBIETORDER word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse voor die sewentiende van elke maand word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos aan haar by die finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za

Skool Bankbesonderhede & Dokumente

Die bankbesonderhede van die skool is as volg:

HOERSKOOL CENTURION
STANDARD BANK
TAKKODE: 012 645
REKENO.: 012 357 499
VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiele kantoor verkry word. 

Dissipline

Busvervoer