Hoërskool Centurion
COETZEE, MMNRITmarco@hscenturion.co.za
DIGUE, MMEHoof van Adminmariaan@hscenturion.co.za
ENGELBRECHT, HMNRTerrein 
HERBST, JEMEFinansiesansie@hscenturion.co.za
KRIEK, EMEFinansiesfinansies@hscenturion.co.za
MATTHYSEN, LMETiksterlulu@hscenturion.co.za
VAN NIEKERK, AMNRIT Hoofadrian@hscenturion.co.za
VAN WYK, EAMEOntvangsadmin@hscenturion.co.za

Die begroting vir 2019 is op 20 November 2018 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. Die volgende is goedgekeur en van belang vir die betaling van skoolgelde:

1. Skoolgelde beloop R29 380 per leerder vir 2019.
2. ‘n Aanvangsbetaling van R1000 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2018 en is by die skoolgeld van R29 380 ingesluit.
3. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2018 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
4. Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2019 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
5. Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente van R 2 580 per maand vanaf Januarie tot November per DEBIETORDER betaal word.
6. Betaling per DEBIETORDER (aangeheg) word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos aan haar by die finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za 

 

Die bankbesonderhede van die skool is as volg:

HOERSKOOL CENTURION
STANDARD BANK
TAKKODE: 012 645
REKENO.: 012 357 499
VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiele kantoor verkry word.