Finansies

Skoolgeld

Die eerste en tweede kind betaal R25 100 per kind per jaar.  Die derde en vierde kinders kan vir skoolgeldvrystelling aansoek doen.
 

  • Skoolgelde beloop R25 100 per leerder vir 2017.
  • ‘n Aanvangsbetaling van R1000 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2016 en is by die skoolgeld van R25 100 ingesluit.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2016 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2017 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig.
  • Betaling per DEBIETORDER word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse voor die sewentiende van elke maand word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos aan haar by die finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za

Skool Bankbesonderhede & Dokumente

Die bankbesonderhede van die skool is as volg:

HOERSKOOL CENTURION
STANDARD BANK
TAKKODE: 012 645
REKENO.: 012 357 499
VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiele kantoor verkry word.