Hoërskool Centurion

FINANSIES

Die begroting vir 2021 is op 15 Oktober 2020 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. Die volgende is goedgekeur en van belang vir die betaling van skoolgelde:

  • Skoolgelde beloop R32 916 per leerder vir 2021.
  • ‘n Aanvangsbetaling van R1500 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2020 en is by die skoolgeld van R32 916 ingesluit.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2020 ten volle vereffen, is op 7.5% kortinggeregtig.
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2021 ten volle vereffen, is op 5% kortinggeregtig.
  • Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente  van  R2 856  per maand vanaf Januarie tot November per DEBIETORDER betaal word.
  • Betaling per DEBIETORDER  word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieelaanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. E. Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos na die finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za
  • Indien u elektronies betaal of ‘n deposito direk in die skool se bankrekening maak, MOET u asseblief u VERWYSINGSNR. / REK.NR. gebruik, sodat ons u betaling reg kan allokeer. Die verwysingsnr. / rek.nr. en bankbesonderhede is regs bo op die rekeningstaat.

BANKBESONDERHEDE

Die bankbesonderhede van die skool is as volg: 

HOëRSKOOL CENTURION
STANDARD BANK
TAKKODE: 012 645
REK.NO.: 012 357 499
VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiële kantoor verkry. 

DEBIETINSTRUKSIE

Goedgekeurde Begroting 2021