Hoërskool Centurion

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

NAAM TITEL POSISIE E-POSADRES 
DIGUE, M ME. Hoof van Admin mariaan@hscenturion.co.za 
VAN WYK, EA ME. Ontvangs info@hscenturion.co.za 
HERBST, A ME. Hoof van Finansies ansie@hscenturion.co.za 
KRIEK, E ME. Finansies finansies@hscenturion.co.za 
ROUX, K ME. Hoof van Bemarking bemarking@hscenturion.co.za 
BRINK, C ME. Bemarking c.brink@hscenturion.co.za 
VAN NIEKERK, A MNR. Hoof van IT adrian@hscenturion.co.za 
COETZEE, M MNR. IT marco@hscenturion.co.za 
OBERHOLZER, L ME. Tikster  
ENGELBRECHT, H MNR. Terrein-opsigter  

FINANSIES

Die begroting vir 2020 is op 7 November 2019 by die Algemene Jaarvergadering goedgekeur. Die volgende is goedgekeur en van belang vir die betaling van skoolgelde: 
 
  • Skoolgelde beloop R31 376 per leerder vir 2020.
  • ‘n Aanvangsbetaling van R1500 per leerder is betaalbaar voor 30 November 2019 en is by die skoolgeld van R31 376 ingesluit. 
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Desember 2019 ten volle vereffen, is op 7.5% korting geregtig. 
  • Ouers/Voogde wat skoolgeld voor 31 Januarie 2020 ten volle vereffen, is op 5% korting geregtig. 
  • Betaling kan oor 11 maande in gelyke paaiemente  van R 2 716 per maand vanaf Januarie tot November per DEBIETORDER betaal word.
  • Betaling per DEBIETORDER  word sterk aanbeveel, maar enige ander finansieel aanvaarbare betalingswyse word ook aanvaar. Voltooide debietorders kan aan me. Erika Kriek besorg word. Dit kan ook per e-pos na die finansieskantoor gestuur word by finansies@hscenturion.co.za 
  • Indien u elektronies betaal of ‘n deposito direk in die skool se bankrekening maak, MOET u asseblief u VERWYSINGSNR. / REK.NR. gebruik, sodat ons u betaling reg kan allokeer. Die verwysingsnr. / rek.nr. en bankbesonderhede is regs bo op die rekeningstaat.

BANKBESONDERHEDE

Die bankbesonderhede van die skool is as volg: 

HOëRSKOOL CENTURION
STANDARD BANK
TAKKODE: 012 645
REK.NO.: 012 357 499
VERW: U rekeningnommer, kind se naam en van.

Enige ander betalings moet eers ‘n verwysingsnommer van die finansiële kantoor verkry. 

DEBIETORDERVORM

Goedgekeurde Begroting 2019